Елин Пелин

Чохено контошче

Едно време — кой знае кога било, в едно село — кой знай къде било, живял дядо с свойта баба стара в една къща схлупена и проста. Хранели се с леща и попара, за двамата това било доста… Дядо имал два воловци стари, те му били най-верни другари. Нивицата с тях орал си дружно, да изкарва колко му е нужно за две гърла жито и пшеница, да нахрани душа, да го слуша, баба стара да му се не кара… Те имали и една козица с руно бяло, човек да се чуди, един петел — рано да ги буди, две кокошки като две царици, в един възел две скъпи жълтици, едно каче солена сланина, да им служи за цяла година… И живели тия старци харни, един от друг много благодарни. Баба била весела, честита, дядо с нея всекиму се хвалел — на кой пита и на кой не пита. Веднъж баба отишла на сватба, поканена по обичай Божи. Там видяла една булка млада, облечена в чохено контошче, подплатено със лисичи кожи… От душа и баба завидяла. Мисъл черна душа и заяла. Върнала се замислена вкъщи, толу ходи и току се мръщи… Дядо гледа, па се чудом чуди: — Бре, какви са, бабо, тез полуди, какви ти се случиха премежди, та навъси старите си вежди?… — Слушай, старче — бабата отвръща, — толкоз годин гледам тая къща, искам сега в старост награда да ми купиш чохено контошче, подплатено със лисичи кожи, да се стегна като булка млада… — Не контошче, а кюрк до петите, като искаш, ще да ти направя — отговаря със готовност дядо и радост му свето във очите, — Какво искаш, дядо ще ти вземе, да се сети за малдото време… Дядо не ще баба да повтаря, ами тича право на пазаря, па развърза две жълтици скъпи, щото трябва всичкото накупи: чоха черна, конци сърма чиста, две-три върви бисерни мъниста. Па повика той майстори знатни, прославени с тия ръце златни, да ушият контошче на баба, да го скроят така, както трябва. Насядаха майсторите знатни, извадика ножиците златни, дваж крояват, трижди мярка мерят, да не сгрешат някъде — треперят. Баба гледа засмяна до уши, от радости работа не върши, гледа, гледа, очи не повдига. Кроят, мерят — чоха не достига… Баба легна като болна вкъщи, току охка и току се мръщи, скубе коса, кърши стари пръсти, бие главата, плаче и се кръсти… Дядо гледа свойта стара баба. На старини туй ли и се пада? Дума даде — назад се не връща, чужди сълзи не ще да поглъща. Па раздели два вола-другари, па отведе един на пазаря. Продаде го за пълна кесия, па отиде във тъмна чершия, купи чоха, колко не достига, назад бяга и дома пристига… — На ти, бабо, чоха и гайтани, контошето сега ще да стане!…
Вы читаете Чохено контошче
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×