— Тя вече започна, любов моя. Вече започна.

,

Информация за текста

© 1997 Мери Джо Пътни

© 2001 Красимира Матева, превод от английски

Mary Jo Putney

One Perfect Rose, 1997

Сканиране: ?

Разпознаване и начална редакция: Xesiona, 2008

Редакция: maskara, 2008

Издание:

Издателство: ИК „Бард“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9568]

Последна редакция: 2008-12-01 20:17:42

,

1

Театрален жаргон — люк на пода — Б.пр.

2

Прочут английски актьор (1787–1833), изпълнител на роли в пиесите на Уилям Шекспир. — Б.ред.

3

Шотландско село на границата с Англия, където много двойки бягали, за да се оженят по-бързо или без позволението на родителите си; това било възможно благодарение на различното законодателство на Англия и Шотландия. — Б.пр.

4

Районът на Английските езера в Къмбрия — Б.пр.

5

Напротив (фр.) — Б.пр.

6

Неочаквана сила или събитие, които спасяват привидно безнадеждна ситуация, любим похват в класическите пиеси и романи — Б.пр.

Вы читаете Розата и херцога
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×