• 1
  • 2

Борис Пастернак

Витлеемската звезда

Сковал бе студът. И вятър, и степи. И за младенеца студен бе вертепа на скалния рът. С дъха си го топлеше волът. Тегла деляха в обора добитък и хора, над яслите плуваше топла мъгла. Кожуси от плява отърсили, в сняг, в очите с уплаха от зъбера бдяха пастирите, вгледани в нощния мрак. Пред тях беше снежно поле с параклис, гробове и ритли, догоре зарити, и пълна със звездни сияния вие. А редом, незнайна, преди да се взрем, трептеше — унило бедняшко кандило — звездата, потеглила към Витлеем, Тя пламна — копа — надалече дори от свода и бога. тъй както в тревога разпалват се снопи и село гори. Кола със сено с огнелика следа — тя бе извисена сред цяла вселена, тревожна от тая незнайна звезда. Отблясъкът трепкаше в нощната твърд и значеше нещо, съзрял как насреща тук трима добри звездобройци вървят. Камилите с дарове бяха отзад и в сбруи магаренца, дребни и постни, ситняха в редица по стръмния скат. И — странна картина на бъдния свят — напредваше всичко, пристигнало после. О, мисли, мечти, светове, а сред тях и бъдни галерии, бъдни музеи, дела на магьосници, капризи на феи и сънища детски, и коледен сняг. И трепет на капещи свещи, и трепети от великолепен и цветен варак… … А все по-свиреп беше вятърът в степите… … и ябълки златни сред златния мрак. От вейки частично закрит бе вирът, но другата част през гнезда и през клони се виждаше; можеха да се съзрат как бързат осли и камили по склона. Да тръгнем и ние по правия път, на чудото р всички да сторим поклони — успяха пастирите да промълвят. По пътя от шляпане ставаше жарко. По яркия сняг, като слюда преди, зад къщи се мяркаха боси следи. Скумичеха кучета, сякаш угарки на свещи съзряли — залог за беди. Нощта мразовита бе приказка сякаш и някой от тежките преспи — но кой? — незримо се вмъкваше в техния строй. И псетата вкупом подтичваха в мрака и чакаха нещо с ръмжене и вой. По същия път през пустинната местност с тях ангели бързаха в нощния мрак — незрими от чистата си безтелесност, но стъпки оставяше босият крак.
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×