знай що е царска милост! Ще ти намерим жени. Приходящи. Глухонеми. Да не вземеш да се раздърдориш пред тях. Спокойно, няма да са грозилища.

Последен въпрос? Питай.

Задморският принц който излапал другата ябълка ли? Защо и неговата държава не е честита колкото нашата? Ти ще кажеш, че не била честита. Нали сега е наша провинция. Пък и тогава онзи беше чужденец и на него нашата магия не му пристава. Нашата магия не е за чуждоземци. Не я разбират. Такива ми ти работи. Ти не си ли бил във войската когато превземахме Задморското царство? А, не те признали годен за военна служба. Жалко. Беше славен поход. Светкавици от облачните крепости на черните змейове опържиха цялата армия на Задморския принц — баща му се гътна от инфаркт още когато ябълката не се прихвана, а самият принц-злодей го спипа една гладна хала — змейовете предната седмица бяха взели пленници, те ги пускат после, техните войни са благородни, обаче още я държаха и трябваше да я нахранят. Батко ми Първослав така псуваше отгоре, че подготвените за партизанска съпротива отреди на врага се пръснаха по къщите, да…

Не, стига си питал вече. Хващай си торбичката и ходом-марш пред моя джамач — право в манастира. Ако нещо има да питаш, драсни едно писмо до двореца. До цар Средомир Велики, разбира се. С гербова марка. Ох, те още не са измислени, пусто да остане… Тогава — и-мейл. Тю! — и това още го няма. Абе пиши там някак на ръка.

И да не лъжеш, ей!

29-30 август 2003 г.

,

Информация за текста

© 2003 Николай Теллалов

Източник: http://drakonche.zavinagi.org/

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3126]

Последна редакция: 2007-07-12 20:08:28

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×