13

Капитане, капитане! Тук вече има един бял човек! (Исп.) (Бел. пресъзд.)

14

Европейска федерация по откритията. (Бел. авт.)

15

Монфокон, мястото за екзекуции в Париж, се е намирал недалеч от сегашните студии на френската държавна телевизия. Още тогава там били представяни някои спектакли. (Бел. авт.)

16

Там временно се били установили Катерина Медичи и Анри III след завръщането на последния от Полша. (Бел. авт.)

17

Непреводим латински израз. (Бел. пресъзд.)

18

Т.е. на Франция. (Бел. пресъзд.)

19

Този случай великолепно потвърждава мъдростта на гало-римската поговорка „Penis caput perdut“. За да предотвратим евентуално заблуждение от страна на някои читатели, които биха могли да си я преведат погрешно като „пенисът загуби презерватива“ или „презервативът загуби пениса“, сме длъжни да напомним, че тя е всъщност на транс-алпийски латински, в който падежната система вече линеела, и че правилният превод е: „Кур глава погубва.“ (Бел. пресьзд.)

20

Увереността ми в това отношение укрепва, особено след издаването на настоящия капитален принос към историческата наука. Представете си как слизам по стълбите на Академията в одежди и с двувърха шапка на академик и докато минавам пред вдигнатите за почест шпаги на гвардията, мацките ме гледат, мен, който пък толкова много съм им оказвал почитание със своята шпага! (Бел. авт.)

21

Класически възглас на някои жени, с който изразяват ужаса и покрусата си от това, че неизвестно как и за самите тях току-що са извършили грехопадението блудство, а понякога и прелюбодеяние. (Бел. пресъзд.)

22

Желязната маска. (Бел. авт.)

23

С изключение на изпадналите в мнима смърт, т.е. в дълбока каталепсия, при условие че все още не са имали малшанса да минат през аутопсия. Но при подобни редки случаи, когато те се надигат, изпълнени с гняв и възмущение, тогава следва паническо разбягване на всички страни на присъстващите опечалени, в което се включват даже и илюминатите. (Бел. пресъзд.)

24

От Шодерло дьо Лакло. (Бел. пресъзд.)

25

Тогава това не го знаех и аз. Но намерих потвърждение на този факт у Ги Брьотон. (Бел. авт.).

26

Съществува и хипотезата, че бавно, но систематично бил отравян. (Бел. пресъзд.)

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×