— Ще видиш. Просто го направи.

— Добре. Къде да го забия?

— Където искаш. Аз го забих в сърцето му — нали виждаш, там, където боята е олющена и се вижда истинския цвят на стената.

— Добре. Аз пък ще го забия в лицето му. И без това изражението му не ми харесва.

Хелън взе джобното ножче от ръката на Джим и го заби в розовото чело на нарисувания мъж. Острието отскочи от стената с тих звън и се плъзна надолу, като разсече дясното око и част от бузата на рисунката, оставяйки тънка сива черта. Грозният белег остана сив за още миг или два, после внезапно почервеня и от него избликнаха няколко кървави капки.

— Страхотно е, нали? — засмя се момчето. — Също като в анимационните филми.

,

Информация за текста

© 2004 Иван Атанасов

Източник: Авторът

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/6259]

Последна редакция: 2008-04-18 08:13:15

Вы читаете Метрото
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×