16

Йо, Ганимед, Калисто, Европа — четири от познатите спътници на Юпитер. — Бел.прев.

17

Касандра — дъщеря на троянския цар Приам и на Хекуба. Аполон й вдъхнал пророческа дарба, но след като тя не отвърнала на любовта му, направил така, че никой да не вярва на верните й предсказания. — Бел.прев.

18

Фамилното име на Рон Уизли идва от „weasel“, „невестулка“ (англ.). — Бел.прев.

19

От Протей — в древногръцката митология мъдър всезнаещ старец, притежаващ способността да се преобразява. — Бел.прев.

20

Химера — митично огнедишащо чудовище с три глави, с тяло отпред на лъв, в средата на коза, а накрая с опашка на змей. — Бел.прев.

21

Ракхароу — от „измъчвам“ „терзая“ (англ.). — Бел.прев.

22

Янус — един от основните римски богове, пазител на всемира с две лица. Покровител на всяко начало, изобразяван като пазач на порти и врати. Тики — от „thick“, „глупав, объркан“ (англ.). — Бел.прев.

23

Оклумантика — от „occludo“ — „затварям“, и „mens“ — „ум, разум, разсъдък“ (лат.). — Бел.прев.

24

Легилимантика — от „lego“ — „чета“, „limen“ — „вход, врата“, и „mens“ — „ум, разум, разсъдък“ (лат.). — Бел.прев.

25

Шери за готвене — слабоалкохолно шери, в което има сол и което се използва само в кулинарията. — Бел.прев.

26

Порода кучета, създадена през XIX в. от свещеника Джак Ръсел. — Бел.прев.

27

„Прайд ъф Портрий“, „Гордостта на Портрий“ (англ.). — Бел.прев.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×