воините

сосакан — личен следовател на шогуна

сумимасен — извинете, простете

хатамото — наследствен васал на шогуна

юджо — куртизанка от квартала на удоволствията Йошивара

юна — куртизанка в обществените бани в Едо

яйджуцу — изкуството да посечеш врага с меча си още в мига, в който си замахнал; мирновременна дисциплина, част от учението кендо

яшики — огромни, укрепени имоти на феодалните владетели даймио

,

Информация за текста

© 1996 Лора Джо Роуланд

© 2000 Людмила Левкова, превод от английски

Laura Joh Rowland

Bundori, 1996

Редакция: Xesiona, maskara, 2010

Издание:

Лора Джо Роуланд. Бундори

ИК „Труд“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16957]

Последна редакция: 2010-07-19 07:30:00

,

1

Около 21 часа — Б.ред.

2

В японския език фамилията предхожда малкото име — Б.ред.

3

Сама (яп.) — господар. Използва се при учтиво обръщение към вишестоящ — Б.ред.

4

Жанр в японския театър — Б.ред.

5

При учтиво обръщение и като израз на почитание в японския след фамилното има се прибавя думата сан, която означава господин, госпожа, госпожица — Б.пр.

6

Токугава Йеясу (1542–1616) разгромява феодалите от западните провинции при Секигахара на 21.10.1600 г. и слага край на изтощителната гражданска война — Б.ред.

7

Около 20 часа — Б.ред.

8

Период Сенгоку (467–1568) се характеризира с размирици, непрестанни войни, хаос и несигурност в страната — Б.ред.

9

Около 7 часа сутринта — Б.ред.

10

Класически китайски конфуциански текст — Б.ред.

11

Селско въстание през 1637–1638 г. заради високите данъци — Б.ред.

12

Династия шогуни от първата половина на XIV до средата на XVI в. — Б.ред.

13

В битката при Нагашино (1575 г.) Ода Нобунага разгромява владетеля Такеда Кацуйори и избива 3000 ронин — бел ред.

14

1570 г. — обединената армия на Ода Нобунага и Токугава Йеясу разгромява войската на Асай Нагамаса — Б.ред.

Вы читаете Бундори
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×