предположим, че е дело на хулигани, или полицията да реши така. И да трябва сама да се справям с щетите. Мъж като него, който не изпитва никакво уважение към жените, не може да повярва, че някоя от тях е способна да го победи.

— Една успя.

— Е две — една жива и една мъртва. — Световъртежът й бе отминал. Роз се изправи и му подаде ръка.

— Тя беше като хала, Мич. Носеше се над земята, между масите с невероятна бързина. Фучеше. Брайс я видя да се приближава към него и изпищя. Тогава го задуши. Или може би го накара да мисли, че се задушава. Не го докосна, но щеше да го удуши.

Роз потърка ръцете си, с благодарност хвана реверите на сакото му и ги придърпа напред, когато той загърна раменете й.

— Не мога да ти го опиша. Трудно ми е да повярвам, че се е случило. Всичко стана светкавично.

— Чухме те да викаш — промълви Мич. — Скъси и моя живот и този на сина си с по няколко години. Ще го кажа само веднъж. — Обърна се към нея, хвана реверите й и я накара да стои неподвижно и да го погледне право в очите. — Уважавам те и се възхищавам на желязната ти воля, Розалинд. Харесвам те и заради темперамента и способностите ти. Но следващият път, когато решиш да застанеш сама срещу луд с бухалка, аз ще сритам нечий задник — и това ще бъде твоят.

Роз извърна глава, вгледа се в лицето му и се убеди, че заканата е сериозна.

— Знаеш ли, ако вече не бях взела решение по въпроса, който щях да ти задам, сега напълно щеше да ме убедиш. Как да устоя на мъж, който ме оставя да водя битките си сама, а когато се наложи, е готов да почисти къщата вместо мен? А щом димът се разсее, идва да ми налее малко от своя здрав разум, след като съм постъпила напълно безразсъдно. Няма спор за последното.

— Радвам се, че сме на едно мнение.

Роз направи последната крачка към него, повдигна ръце и ги обви около врата му.

— Обичам те много.

— И аз теб.

— Тогава няма да бъде проблем да се ожениш за мен.

Мич почувства как тялото му потръпна — леко, само веднъж — и отново се притисна към нея — топла и истинска.

— Не виждам никакъв проблем. Сигурна ли си?

— Напълно. Искам да си лягам с теб вечер, да се будя с теб сутрин. Искам да мога да седна да пийна кафе с теб, когато пожелая. Да зная, че си до мен, както и аз с теб. Искам да бъда с теб, Мич. До края на живота си.

— Готов съм да започнем още сега. — Целуна бузите й — наранената и здравата, веждите и устните й. — Ще се науча как да се грижа поне за едно цвете. За една роза. Моята черна роза.

Роз се сгуши в прегръдката му. Знаеше, че може да разчита на него и да вярва, че ще стои настрана и ще й позволява да отстоява своето, когато тя държи да се справя сама.

Всичко у нея се успокои, въпреки гледката на съсипаната част на градинарския център. Щеше да го възстанови, да спаси това, което може, и да се примири със загубата на останалото.

Щеше да живее живота си, да засажда градините си и да върви ръка за ръка с мъжа, когото обича. Да гледа как и цветята и любовта й разцъфтяват.

А в градините на Харпър Хаус бродеше една друга жена, разкъсвана от скръб и ярост. С горящи очи, вперили гневен поглед в лазурносиньото небе.

,

Информация за текста

© 2005 Нора Робъртс

© 2008 Валентина Атанасова, превод от английски

Nora Roberts

Black Rose, 2005

Сканиране: ???

Разпознаване и начална редакция: Xesiona, 2009

Редакция: maskara, 2009

Издание:

Нора Робъртс. Черна роза

ИК „Хермес“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14333]

Последна редакция: 2009-11-28 11:10:17

,

1

Вродено състояние причиняващо увреждане на лигавицата на червата, което нарушава нормалното всмукване на храната. — Б.пр.

Вы читаете Черна роза
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×