шведския физик Ангстрьом. Б.а

5

Раймондус Лулус (1235–1315), испански мислител, който измислил „машинка на истината“, първия предвестник, макар и неясен, за възможностите на математическата логика и на изчислителните машини. Б.а.

6

От джермен (рум.) — зародиш, кълн. Б.пр.

7

В Румъния се прилага десетобалната система за оценка на знанията. Б.пр.

8

Съставни вещества на нуклеиновата киселина, които съдържат фосфорна киселина, един монозахарид (рибоза или дексирибоза) и циклични азотни съединения. Б.а.

9

Не за първи път Ориана ми развиваше теорията за вероятностите, приложима при игрите „Монте Карло“, основаваща се върху метода на случайните числа. Б.а.

10

Хладилник (рум.). Б.пр.

11

Оплодено яйце, което се получава от сливането на мъжка и женска полова клетка. Б.а.

12

Схващане, според което извънземните същества трябва да приличат на човека. Б.а.

13

Вероятно „оропейци“ идеше от „европейци“, което показва в действие вродения ни стремеж към антропоморфизма. Б.а.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×