Народен комисариат по вътрешните работи. — Б.пр.

19

Овен. — Б.пр.

20

Всеруски централен изпълнителен комитет. — Б.пр.

21

Местно название на сибиряците. — Б.пр.

22

Превод: Григор Ленков

23

Руска асоциация на пролетарските писатели (1925–1932) — Б.пр.

24

Превод: Любен Любенов

25

Превод: Христо Радевски

26

Кожени обуща с мека подметка (Кавказ, Крим). — Б.пр.

27

Институт „Маркс-Енгелс-Ленин“ при ЦК на КПСС. — Б.пр.

28

Централен съвет на потребителските дружества. — Б.пр.

29

Всесъюзен централен съвет на професионалните съюзи. — Б.пр.

30

Сменовеховство — обществено-политическо течение на руската буржоазна интелигенция през двайсетте години, предимно емигрантска, постепенно ориентираща се към признаване на революцията в Русия. Названието иде от печатния му орган „Смена вех“ (Париж, 1921–1922 г.). — Б.пр.

31

Съвет на народните комисари (1917–1946). — Б.пр.

32

РКИ (Рабкрин) — работническо-селска инспекция (1920–1934), народен комисариат, орган за държавен контрол. — Б.пр.

33

„Мир искусства“ — художествено обединение, сформирано в края на 90-те години на XIX век, съществувало до 1924 г., оглавявано от С. П. Дягилев и А. Н. Беноа, същевременно редактори на едноименното списание. — Б.пр.

Вы читаете Децата на Арбат
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×