65

Вулкан — римското име на Хефест, бог на огъня и метала. Б. пр.

66

Стинго — силна бира. Б. пр.

67

Солом (ок. 638 — ок. 559 пр.н.е.) — атински законодател и политически деец. Б. пр.

68

Кресон — ниско сладководно растение, което се употребява за салата. Б. пр.

69

Тори — английска политическа партия, възникнала през 70—80-те години на XVII в., предшественици на консервативната партия. Б. пр.

70

Крал Щъркел и Крал Пън — от басните на Езоп — бездеен крал и крал-тирянин. Б. пр.

71

Al fresco (исп.) — на открито. Б. пр.

72

Хенриета — жена на Чарлз I. Б. пр.

73

Gage damour (фр) — любовен залог, любовен знак. Б. пр.

74

Сабиняни — древен народ от арийски или нелазгийски произход. Обитавали земите край р. Тибър. Римляните ги подчинили в 220 г. пр.н.е. Според преданието римляните поканили сабиняните на едно пиршество, след което отвлекли техните жени и девойки. Но вместо да дойдат до спречкване, те се помирили и така двата народа се слели, Б. пр.

75

Оливър Кромуел (1599—1658) — вожд на английската буржоазна революция от 1641 г. Започнал да подготвя революцията, докато бил член на „Дългия парламент“ — 1640 г. Като капитан от конницата, разбил два пъти роялистите — при Марстоново поле (1644) и при Нейсби (1645). Назначен за генерал, той с въоръжена сила разчиства парламента и учредява Висшия държавен съд, който осъдил Чарлз I на смърт. През 1653 г. парламентът го обявил за лорд-протектор, но той установил лична диктатура, която проправила пътя за реставрирането на кралската династия на Стюартите. Б. пр.

76

Марс (римска мит.) — син на Юпитер и на Юнона, бог на войната. Б. пр.

77

Кавалери — така наричали себе си привържениците на Чарлз I в този период. Б. пр.

78

Кръгли глави — подигравателно прозвище, с което „кавалерите“ наричали пуританите заради ниско остриганите им коси. Б. пр.

Вы читаете Бялата ръкавица
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×