Радой Ралин

Балада за семейния портрет

След няколко дневно пътуване в градеца бе спряла частта. Ний търсихме кът за нощуване, че беше студена нощта. Тъй крачихме морни в безкрайната не улица — развалина, залутани в необичайната и чужда за нас тишина. Наоколо — всичко съборено, едничък дом само спасен. Вратата му леко притворена, стоборът — едва прикрепен. Запалихме лампичка газена. Накладохме огън в пещта. И гледаме — как е запазено! На място са всички неща: столовете сламени, плетени, бюфетът с кристални стъкла… А стаите — чисти, пометени, постлани и двете легла. Два бронзови стари светилника изпъкват въз белия зид. Отдолу им цъка будилникът, от снощи навярно навит. На мивката — пълни са каните, на място са всички неща. Еднички ги няма стопаните. Къде са отишли в нощта? Как цялата къща оставили и тръгнали после на път? Защо в бързината забравили веднъж да ударят ключът? Къде са? Ний в мрака се взираме — отникъде няма ответ. И после случайно съзираме венчалния техен портрет. Тя — в бяло облечена цялата. Той — с фрак и висока яка. Как нежно е хванал той бялата свенлива моминска ръка. Тя гледа в земята. Смутена е. Не смее да вдигне очи. Той с видимо нежно вълнение след нея върви и мълчи. Тук, в тая квартира са свили те семейното свое гнездо и първата снимка с венчилото е радвала техния дом. От никого още немразени, непомнили тягостни дни. Били са те сякаш запазени с портрета от всички злини. В живота се слънчев унесени, сами не усетили как войната страхотно надвесена дошла и до техния праг. Градецът изтръпнал във паника след своя следобеден сън. Забили камбаните в заника и хукнало всичко навън. Съпрузите, горко разплакани, прегърнали свойто дете — и — нямало време за чакане, побягнали също и те!
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×