Те всичко, те всичко оставили и тръгнали после със плач. Дори и портрета забравили. Останал портретът-пазач. Тук битката с дни продължавала… Изригвала с трясък пръстта. Тук двете страни се сражавали свирепо за всяка врата. На пепел тук сградите станали. Градецът бил цял разрушен. Пожари градецът обхванали — домът си останал спасен… Щастливо успял да дочака той и сетния сепнат картеч. Напред продължила атаката, придвижил се фронтът далеч. В дома тук войници преспивали от влязлата чужда войска. И кротки, добри си отивали, без нищо да барнат с ръка. След битката грозна, решителна били настървени и зли, те идвали тук отмъстителни, в дома те за плячка дошли. Тършували, мрачно се взирали на стаите в глухия здрач и после случайно съзирали — насреща: портретът-пазач! И дълго в портрета се вглеждали, портрета докосвали с пръст, главите се после навеждали, забравяли всякаква мъст. И чистили, пълнили каните, помитали пода навред, когато се върнат стопаните, да бъде пак всичко наред. Часовника после навивали, преспивали. Още в зори те кротки, добри си отивали, в очите със сълзи дори. — — — Часовникът звънна дванаесе, подсети ни: трябва да спим, че утре от съмнало, знае се, отново на бой ще вървим. Но как да заспиш ти, когато си обхванат от мисли безброй. А всеки бе спомнил в тъгата си домашния свиден покой. Я, слушай, как чезнат въздишките, как всичко затихва за миг и как по лицата войнишките минава неясен светлик. Че водихме ние сражения, че трупове газехме с крак, че бихме врага с настървение, но хора останахме пак. 1945, 1952
,

Информация за текста

© 1945–1952 Радой Ралин

Източник: [[http://slovo.bg|Словото]]

Набиране: Пламен Барух

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×