Робърт Шекли

Поради липса на работа

Ако бизнесът бе вървял по-добре, Слоболд нямаше да се захваща. Но работата едва креташе. Като че ли никой нямаше нужда от услугите на дамския шивач. Миналия месец бе освободил помощника си. Следващия щеше да се наложи и той да се откаже.

Слоболд обмисляше това, заобиколен от топове памучен и вълнен плат, габардин, прашни кройки и манекени, когато мъжът влезе.

— Ти ли си Слоболд? — попита той.

— Да, господине — отвърна Слоболд, който скочи прав и приглади сакото си.

— Аз съм Белис. Предполагам, че Клиш се е свързал с теб. За премените.

Слоболд мислеше бързо, вперил поглед в ниския, плешив, натруфен мъж пред себе си. Не познаваше никого на име Клиш, така че господин Белис трябва да бе сбъркал шивача. Той отвори уста да му го каже. Но после си спомни, че няма никаква работа.

— Клиш — замислено произнесе той. — О, да, мисля, че да.

— Сега мога да ти кажа, че ще платим много добре за премените — каза важно господин Белис. — Но искаме да са точни. Съвсем точни.

— Разбира се, господин Белис — каза Слоболд. Той почувства лека тръпка на вина, но не й обърна внимание. Реши, че всъщност прави услуга на Белис, след като е най-добрият шивач на име Слоболд в града. По-късно, ако откриеха, че не са търсели точно него, той можеше да им каже, че познава все пак някого на име Клиш.

— Чудесно — каза господин Белис и свали ръкавиците си от чортова кожа. — Клиш, разбира се, ти е обяснил подробностите, нали?

Слоболд не отговори, но леката му усмивка даде да се разбере, че той знае за какво става дума.

— Мога да кажа, че това е голямо доверие в известен смисъл — каза господин Белис.

Слоболд повдигна рамене.

— Е, ти си спокоен човек — продължи възхитено Белис. — Но предполагам, че Клиш точно затова те е наел.

Слоболд се зае да си пали пура, тъй като вече не знаеше как да реагира.

— Е, хайде сега на работа — рязко смени тона си Белис и пъхна ръка в джоба на габардиненото си сако. — Ето пълният списък с мерките за първата премяна. Естествено, проби няма да има.

— Естествено — каза Слоболд.

— И освен това ще трябва да бъде готова за три дни. Егриш не може да чака повече.

— Естествено — отново каза Слоболд.

Господин Белис му подаде сгънат лист хартия.

— Клиш трябва да ти е казал за необходимостта от пълна секретност, но нека и аз да ти повторя. Нищо не бива да се разбере, докато работата не потръгне. А ето и аванса ти.

Слоболд се бе стегнал толкова добре, че дори и не мигна при вида на петте новички стодоларови банкноти.

— Три дни — каза той и пъхна парите в джоба си.

Господин Белис остана замислен за миг. После вдигна рамене и си излезе.

Щом той си отиде, Слоболд разгъна листа с мерките. Тъй като никой не го гледаше, той си позволи да зяпне от учудване.

Премяната нямаше да прилича на нищо виждано досега. Щеше да бъде точна за някоя триметрова фигура, при това с определени телесни изменения. И то какви изменения!

Когато изчете петдесетте различни мерки и указания, Слоболд разбра, че онази, която ще носи тази премяна, трябва да има три цици, при това разположени върху стомаха, и различни по големина и форма. Трябва да има няколко големи гърбици. За талията й бяха отпуснати само двадесетина сантиметра, но четирите й ръце, ако се съди по ръкавните отвори, трябваше да бъдат с дебелината на телеграфни стълбове. Нямаше дадена мярка за ханш, но бе предвидено разширение за огромни бедра.

Материалът, от който трябваше да бъде изработена, бе написан: кашмир. А цветът му трябваше да бъде гарваново черен.

Слоболд разбра защо нямаше да има проби.

Като гледаше указанията, той леко подръпна долната си устна.

— Това е костюм — каза той на висок глас и поклати глава. Само че костюмите никога не се шиеха по петдесет различни мерки, а кашмирът не беше подходящият материал.

Той прочете отново написаното върху листа и се намръщи силно. Дали пък това не беше някоя доста скъпа шега? Съмнително. Господин Белис бе твърде сериозен.

С усета на шивач, Слоболд знаеше, че подобна премяна може да бъде поръчана само за някой, на когото тя ще стане точно.

И тази мисъл го накара да потрепери. Въпреки че денят бе слънчев, Слоболд запали всички флуоресцентни лампи в помещението.

Реши, че вероятно това е предназначено за някоя богата, но ужасяващо деформирана жена.

Макар че никой, никога, в цялата световна история, не е бил чак пък толкова деформиран.

Но бизнесът едва креташе и цената бе добра. А щом цената е добра, той беше готов да прави тиролски роклички за слоници и престилчици за хипопотамки.

Затова след малко той се оттегли в задната стаичка и като светна всички възможни лампи, започна да чертае кройките.

След три дни господин Белис пристигна.

— Прекрасно — каза той, като вдигна премяната пред себе си. Измъкна шивашки метър от джоба си и започна да проверява размерите. — Не се съмнявам в работата ти — обясни той. — Но премяната трябва да бъде съвсем точна.

— Разбира се — отвърна Слоболд.

Господин Белис приключи с измерванията.

— Чудесно — каза той. — Егриш ще бъде доволна. Светлината й пречи ужасно. Никоя от тях не е свикнала, както знаеш.

— Аха — отвърна Слоболд.

— Трудно е, след като си прекарал целия си живот в тъмнина. Но те ще се аклиматизират.

— Предполагам, че сте прав — съгласи се Слоболд.

— И съвсем скоро ще могат да започнат работа — продължи господин Белис със замечтана усмивка.

Слоболд започна да опакова премяната, като се мъчеше да открие смисъла в думите на Белис. След като си прекарал целия си живот в тъмнина, мислеше той, докато се занимаваше с опаковането. Ще се аклиматизират, каза си той и постави премяната в кутията.

Пък и Егриш не бе единствена. Белис бе говорил и за други. За пръв път на Слоболд му мина мисълта, че Егриш и останалите може да не са от Земята. Дали не са от Марс? Не, там има достатъчно светлина. Ами да не са от обратната страна на Луната?

— Ето и мерките за три други премени — каза господин Белис.

— Бих могъл да работя по онези, които ми дадохте — каза Слоболд, все още замислен по въпроса за произхода им от други планети.

— Че как така? — попита господин Белис. — Останалите не могат да носят нищо от онова, което става на Егриш.

— О, забравих — опита да не се разсейва Слоболд. — А ще иска ли Егриш още някоя премяна по същите кройки?

— Не. За какво й е?

Слоболд си затвори устата. Белис можеше и да се усъмни, ако допуснеше още някоя грешка с въпросите си.

Той погледна новите мерки. Сега трябваше да събере всичките си сили, за да не покаже учудване, тъй

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×