• 1
  • 2

между естетика и любезност.

Нишър се готвел да попита Оган как това се е отразило на брака и семейството, когато забелязал, че той се усмихва на една привлекателна блондинка и се насочва към нея.

— Хей, Оган! — повикал го Нишър. — Не ме оставяй сега!

Старецът го изгледал учудено.

— Скъпи ми приятелю, аз нямаше да те изоставя. Тъкмо напротив, аз искам да те приобщя. Всички го искаме.

Нишър видял, че доста хора се били спрели. Те го гледали и се усмихнали.

— Чакай, чакай малко — казал той и автоматично заел позата „хлебарка“.

Обаче една жена вече го прегръщала за крака, друга се мушнала под мишницата му, а някой друг го пощипвал по пръстите. Нишър изпаднал в лека истерия и завикал към Оган:

— Защо правят така?

— Това е спонтанна демонстрация на любов към новото, с която показваме, че изпитваме голямо удоволствие и че сме трогнати от присъствието ти. Случва се винаги, когато човек от миналото попадне между нас. Ние изпитваме такова съжаление към него задето трябва да се завърне, че искаме да споделим всичката любов, на която сме способни. И тогава се случва това.

Нишър се чувствал като да се намирал в центъра на филмов епизод от древния Рим или може би Вавилон. Улицата била претъпкана с хора, докъдето поглед стигал и всички го правели — един с друг, един върху друг, отдолу, отгоре, отстрани и помежду си. Но онова, което усетил Нишър било, че тълпата като че излъчва. Това било нещо повече от секс. Било като океан от чиста любов, съчувствие и разбирателство. Той видял лицето на Оган да изчезва зад вълна от тела и завикал:

— Докъде се простира това?

— Посетителите от миналото винаги предизвикват у нас големи вибрации — извикал му в отговор Оган. — Може би ще обхване всички.

Всички ли? Нишър не можел да си представи за какво ставало дума. После разбрал и отвърнал почти благоговейно:

— Да не би… Цялата планета?

Оган се ухилил и изчезнал. Нишър като че ли разбрал как става това — една група от хора, които се обичат и към която непрекъснато се присъединяват все повече и повече и вибрациите стават все по-силни, докато всеки на света вземе участие. За Нишър това определено била Утопия. Той разбрал, че трябва да намери начин да отнесе това обратно в собственото си време. Да намери начин да убеди хората. После вдигнал очи и видял, че се намира в южната част на Сентръл парк, пред „Плаза“.

— Предполагам, че двойното прехвърляне просто те е превъзбудило — каза Майлс.

Нишър се усмихна. Клепачите му се притваряха. Валиумът бе започнал да действа и той се отпускаше.

— Май направо бях откачил — призна си Нишър. — Мислех, че ще мога да го обясня на всички. Мислех, че просто трябва да хващам хората по улицата и да ги карам да се откажат от ограниченията, да им покажа, че телата им са предназначени именно за любов. Но, разбира се, съм действал твърде истерично. И съм ги изплашил. А после ченгетата ме хванаха.

— Как се чувстваш сега? — попита Майлс.

— Изморен и объркан. Но съм отново на себе си, както се казва. Може всичко онова да е било халюцинация. Обаче няма значение. Важното е, че съм отново в моето време, когато все още има войни, енергийна криза и сексуални ограничения, и аз не мога да направя нищо, с което да променя това.

— Струва ми се, че ти се приспособи много бързо — отбеляза Майлс.

— Да, дявол да го вземе. Никой не би могъл да обвини Леонард Нишър, че се приспособява бавно.

— Мисля, че си добре — каза Майлс. — Но ми се иска да останеш тук няколко дни. Това не е наказание, моля да ме разбереш. Просто ни се иска да ти помогнем.

— Добре, докторе — сънливо изрече Нишър. — Колко време ще остана?

— Може би не повече от ден-два. Ще те пусна веднага, щом бъда удовлетворен от състоянието ти.

— Хубаво — измърмори Нишър. И заспа. Майлс каза на санитарите да се навъртат наблизо и предупреди сестрата от психиатрията. После си тръгна към дома, който се намираше наблизо.

Докато затопляше пържолата си за вечеря, Милър си припомняше разказа на Нишър. Разбира се, не можеше да бъде вярно. Но да предположим, само да предположим, че наистина се е случило. Ами ако в бъдещето наистина са постигнали състояние на полиморфно-перверзна сексуалност? Все пак имаше доста доказателства, че пространствено-времевите аномалии наистина съществуват.

Той внезапно реши да посети отново пациента си. Излезе от апартамента си и се върна бързо в болницата, привличан от странно, настойчиво чувство.

Във второ крило на регистратурата нямаше никой. Нямаше го и полицая, който обикновено стоеше в коридора. Майлс хукна по коридора. Вратата на Леонард беше отворена и Майлс надникна вътре.

Някой бе прибрал леглото на Леонард и го бе опрял на стената. Така на пода оставаше достатъчно място за двамата санитари (единият бивш защитник на „Детройтските лъвове“), психиатричната сестра Норма, две сестри-стажантки, един полицай и жена на средна възраст от Денвър, която бе дошла на свиждане със свой роднина.

— Къде е Леонард? — извика Майлс.

— Този тип трябва да ме е хипнотизирал — отвърна полицаят, които бързо си вдигаше панталона.

— Той ни проповяда послание за любов — каза жената от Денвър, докато се загръщаше с усмирителната риза на Леонард.

— Къде е той? — изкряска Майлс.

Белите пердета се развяваха пред отворения прозорец. Майлс погледна навън в тъмнината. Нишър бе избягал. Запален от краткотрайното си видение от бъдещето, той сигурно бе тръгнал да проповядва своето любовно послание по цялата страна. „Би могъл да бъде навсякъде — помисли Майлс. — Как, по дяволите, бих могъл да го намеря? Как бих могъл и аз да се присъединя към него?“

,

Информация за текста

© 1980 Робърт Шекли

© 1997 Рени Димитрова, превод от английски

Robert Sheckley

The Future Lost, 1980

Сканиране и разпознаване: Mandor, 2008

Издание:

Робърт Шекли. Събрани разкази, том 5

„Мириам“ ЕООД, София, 1997

Превод: Рени Димитрова, 1997

ISBN: 954-9513-08-4 (т.5)

The Collected Short Fiction, Book Five, 1991

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8782]

Последна редакция: 2008-07-26 18:00:00

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×