• 1
  • 2

Робърт Шекли

Изгубеното бъдеще

Леонард Нишър бе открит пред хотел „Плаза“ в състояние на толкова силна възбуда, че бяха необходими усилията на двама полицаи и един минаващ турист от Билокси, Мисисипи, за да бъде озаптен. След като го заведоха в болницата „Сент Клер“, трябваше да го поставят в усмирителна риза, която стяга ръцете и горната част на тялото на пациента. По този начин успяха да го укротят за достатъчно дълго, докато една сестра му постави двойна инжекция валиум.

Когато доктор Майлс дойде да го види, валиумът вече бе започнал да действа. Майлс каза на двамата яки санитари, единият от които бивш защитник в отбора на „Детройтските лъвове“, и на сестрата от психиатрията на име Норма, да изчакат отвън. Точно сега пациентът нямаше да нападне никого. Той бе така успокоен от валиума, че даже усмирителната риза му се струваше нещо приятно.

— Е, господин Нишър, как се чувствате сега? — попита Майлс.

— Добре съм, докторе — каза Нишър. — Съжалявам, че предизвиках такава неприятност, когато излязох от пространствено-времевата аномалия и кацнах пред „Плаза“.

— На всеки може да му се случи — успокои го Майлс.

— Предполагам, че звучи доста налудничаво — отвърна Нишър. — Няма начин да го докажа, но току-що бях в бъдещето и се върнах.

— Хубаво ли е бъдещето? — попита Майлс.

— Бъдещето е страхотно — отговори Нишър. — А онова, което ми се случи там… Е, няма да повярвате.

Пациентът, среден на ръст бял мъж на около тридесет и пет години, облечен в мръснобяла усмирителна риза, разказа следната история с широка усмивка:

Вчера излязъл от службата си в счетоводната къща „Ханрати и Смърч“ по обикновеното време и тръгнал към апартамента си, който се намира в източната част на Двадесет и пета улица. Тъкмо пъхал ключа в ключалката, когато чул някакъв шум зад себе си. Нишър веднага помислил „крадец“ и се извърнал, заемайки позата „хлебарка“, която била основната отбранителна поза в тайванското карате, което изучавал. Нямало никого. Обаче имало някаква червеникава, трепкаща пара. Тя полетяла към Нишър и го обвила. Нишър чул странни шумове и видял проблясващи светлини преди да припадне.

Когато дошъл в съзнание, някой му говорел:

— Не бой се, всичко е наред.

Нишър отворил очи и видял, че вече не се намира на Двадесет и пета улица. Бил седнал на една пейка в красив малък парк с дървета, езерца и алеи, странни скулптури и питомни сърни. Наоколо се разхождали хора, облечени в нещо като гръцки туники. До него на пейката бил седнал един приятен белокос старец, облечен като Чарлтън Хестън в ролята на Мойсей.

— Какво е това? — попитал Нишър. — Какво стана?

— Кажи ми — отвърнал старецът. — Случвало ли ти се е наскоро да попаднеш в един червеникав облак? Аха! Така си и мислех! Имало е локална пространствено-времева аномалия и тя те е отнесла от твоето време в бъдещето.

— Бъдещето ли? — попитал Нишър. — Какво бъдеще?

— Просто бъдещето — казал старецът. — Ние сме с около четиристотин години пред вас, плюс минус една-две години.

— Обяснете ми — казал Нишър. Той попитал по различни начини стареца къде всъщност се намира, а той му отговорил, че наистина е в бъдещето и че това не само е истина, но не е нещо необикновено, понеже било нещо, което се случвало всеки ден. Накрая Нишър трябвало да приеме обясненията.

— Е, добре — казал той. — Какво бъдеще е това?

— Много хубаво — уверил го старецът.

— Не са ли ни завладяли извънземни?

— Разбира се, че не.

— А липсата на изкопаеми горива не е ли понижила жизнения ни стандарт до нивото на нещастно съществуване?

— Още преди двеста години ние победихме енергийната криза като открихме един лесен начин за превръщането на пясъка в шисти.

— А какви са ви основните проблеми?

— Май нямаме такива.

— Значи това е Утопия?

Старецът се усмихнал.

— Сам можеш да прецениш. Може би ще пожелаеш да поразгледаш по време на краткия си престой тук.

— Защо кратък?

— Тези пространствсно-времеви аномалии се саморегулират — обяснил старецът. — Вселената няма да търпи дълго ти да останеш тук, когато трябва да си там. Но обикновено минава известно време, докато вселената зацепи. Искаш ли да се поразходим? Аз се казвам Оган.

Те излезли от парка и тръгнали по един приятен, широк булевард. Сградите били странни за Нишър и в особени цветове. Били построени по-надалеч от улицата и оградени с добре поддържани зелени ливадки. На Нишър му се сторило наистина хубаво бъдеще. Нищо особено, но приятно. И наоколо им се разхождали хората в гръцките си туники, и изглеждали щастливи и добре нахранени. Било като неделя в Сентръл парк.

После Нишър забелязал една двойка, която правела нещо, за което не може да се говори. Били се съблекли. И всъщност, ако се използва изразът от двадесети век, те го правели.

Но като че ли никой не мислел, че това е необичайно. Оган не казал нищо и затова и Нишър си замълчал. Но докато се разхождали, не могъл да не забележи, че и други хора го правели. Доста много хора. След като минали покрай седмата двойка занимаваща се с това, Нишър попитал Оган дали има някакъв сексуален празник или са попаднали на някакво развратно сборище.

— Няма нищо особено — казал Оган.

— Но защо тези хора не го правят по къщите си или в хотелски стаи?

— Може би защото повечето от тях са се срещнали тук, на улицата.

Това потресло Нишър.

— Да не би да ми казвате, че тези двойки не са се познавали отпреди?

— Явно не — казал Оган. — Ако се бяха познавали, предполагам щяха да си намерят по-удобно място, където да се любят.

Нишър се спрял и загледал. Знаел, че е просташко, но не можел да не го направи. Като че ли на никой не му пукало. Той забелязал как хората се заглеждали един в друг, докато се разминавали и много често, щом някой се усмихнел на някого и онзи му отвърнел на усмивката, те като да се поколебавали за миг, а после…

Нишър се опитал да зададе около двадесет въпроса едновременно. Оган го прекъснал.

— Позволи ми да се опитам да ти обясня, тъй като имаш много малко време да останеш сред нас. Ти идваш от време на сексуално подтисничество и бунтовничество. На теб това може да ти се стори като разюзданост. За нас обаче то не е нищо повече от нормален израз на чувства и любезност.

— Значи сте разрешили сексуалните проблеми! — възкликнал Нишър.

— Стана случайно — казал му Оган. — Наистина се опитвахме да избегнем войните преди да са ни изличили от лицето на земята. Но за да се отървем от войната, трябваше да променим психологическата основа, на която тя почива. Установено бе, че сексуалността бе единственият и най-важен фактор. Щом това бе признато и информацията се разпространи навсякъде, бе проведен общ референдум. Взето бе решение да се променят човешките сексуални нрави и цялата човешка раса да бъде препрограмирана заради собственото й добруване. Биоинженерството и специални клиники — естествено на доброволни начала, — се заеха с това. Освободен от агресията и собственическото чувство, сексът днес е нещо средно

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×