— Съжалявам, че не ми разрешиха да дойда по-рано тук да ти помогна. Знаеш какви са проклетите лекари.

Пейдж почти плачеше.

— Нямам думи да ви кажа колко съм…

— Ами недей! — сопна се той.

Пейдж го погледна и изведнъж си спомни нещо.

— Кога разговаряхте с Джон Кронин?

— Какво?

— Чухте какво попитах. Кога разговаряхте с Джон Кронин?

— Кога ли?

— Изобщо не сте виждали Джон Кронин, нали? Не го и познавате — изрече тя бавно.

По устните на Баркър плъзна сянка от усмивка.

— Не. Но познавам теб.

Пейдж се наведе и го прегърна.

— Не се разкисвай — изръмжа той. Погледна към Джейсън. — Понякога се разкисва. Грижете се добре за нея или ще трябва да отговаряте пред мен.

— Не се безпокойте, сър. Ще се грижа, обещавам — отвърна Джейсън.

Пейдж и Джейсън се ожениха на следващия ден. Д-р Баркър им стана свидетел.

ЕПИЛОГ

Пейдж Къртис започна частна практика и бе афилирана към престижната болница „Норт Шор“. Тя използва милиона, завещан от Джон Кронин, за да основе медицинска фондация на името на баща си в Африка.

Лорънс Баркър бе привлечен в кабинета на Пейдж като хирург-консултант.

Медицинският съвет на Калифорния отне лекарските права на Артър Кейн.

Джими Форд оздравя и се ожени за Бетси. Първата си дъщеря кръстиха Пейдж.

Хъни Тафт замина да живее в Ирландия с Шон Рейли и работи като медицинска сестра в Дъблин.

Шон Рейли е преуспяващ художник и засега няма симптоми на СПИН.

Майк Хънтър бе осъден за въоръжен грабеж и все още излежава присъдата си.

Алфред Търнър практикува съвместно с друг лекар на Парк Авеню и жъне невероятни успехи.

Бенджамин Уолас бе уволнен като административен директор на окръжна болница „Ембаркадеро“.

Лорън Харисън се омъжи за учителя си по тенис.

Лу Динето бе осъден на петнадесет години затвор за укриване на доходи.

Кен Малори бе осъден на доживотен затвор. Една седмица след като Динето влезе в затвора, намериха Малори мъртъв в килията му, намушкан с нож.

Окръжна болница „Ембаркадеро“ си стои все така на мястото в очакване на следващото земетресение.

,

Информация за текста

© 1994 Сидни Шелдън

© 1997 Лидия Шведова, превод от английски

Sidney Sheldon

Nothing Lasts Forever, 1994

Сканиране, разпознаване и редакция: Alegria, 2008

Издание:

ИК „Бард“, 1997

Редактор Елена Константинова

Художествено оформление на корица: Петър Христов, „Megachrom“, 1997

Коректор Людмила Стефанова

Формат 84/108/32. Печатни коли 20

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9569]

Последна редакция: 2008-12-01 20:22:10

,

1

На английски boil — цирей, също и вря, възварявам. — Б.пр.

2

От английската дума bark — лая. — Б.пр.

3

Името Кет на английски се произнася както и думата cat — котка. — Б.пр.

Вы читаете Лекарки
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×