• 1
  • 2

Виктор Юго

Inferi

В незримото да си, в глъбта недостижима! Витае в етера вина и укор има                 в ридаещия воден звън; незнайни призраци сред сенките студени се носят и летят погинали вселени                 като в ужасен безконечен сън. В тях втренчен поглед впил е може би всемирът; и лудия им бяг със скръбен зрак полират                 звездите — бухалски очи. За цар и за монах, за принц и роб са казън, за всеки, с плаща чер на вечността премазан,                 там, дето в мрака нищо не личи; савани веят те, дрънчат с безброй вериги, гъмжат от червеи, чудовища, интриги,                 пред бездна спрели с вид суров, и хвърлят факлата в пастта на ветровете те — сенки, мисълта сковали между двете                 злини: каторга и раззинат ров. Вървят! И пеят тук едни като в Гомора, а други — призраци безплътни — без умора                 са все по техните следи; от пропаст в пропаст ги запраща и насреща изпречва се нощта най-черна и зловеща                 и плаши ги с най-страшните беди. Вървят! Просторът е бездънен, глух. Крилата — ужасни корабни платна — браздят мъглата.                 Ни котви има, ни весла. Градушка дупчи им лицата, студ ги свива и бърше стреснат дъжд с ужасната си грива                 по челото им гъстата мъгла. Каторга на смъртта, вертеп и гроб раззинат! Аз зървам ги, луни смрачени, да преминат —                 ужасен полет в дим и прах; над тях пълзят мъгли и ужаси беззвездни, глъбта отхвърля ги и зейват нови бездни                 под бездната, раззината пред тях. Секат пространството, понесени, терзани от бури и покой, от бесни урагани;                 бездънният и жив всемир в безбрежната мъгла не ги дори съглежда и носят се — лица унили, без надежда, —                 изчезват все и мяркат се безспир. Кълба, където сме, Спасителю, изгнани, планети-карцери и светове-зандани,                 на казън черните вълни, които плискат се, и в черни водовърти свистят платна от мрак и мачтата се кърти,                 и тръпката на вечността кълни. След тях въртопите, на фурии подобни, се носят — извори на плачове надгробни,                 на ужас, стонове и страх, на отчаяние, на потрес и досада, — заливат бездната и жертвите на ада                 и ливват свойта гадост върху тях. Бедняци, клетници, които Бог наказва; тук миналото ги гризе — кървяща язва,                 с лица в решетките крещят: — Къде сме?… — С гласове отпаднали ридаят, а с остри върхове осеян е безкраят                 и те подобно циреи гноят. Ридае Цезар тук и Борджия се хили, Комод сънува и Ахаб трепти без сили,                 тръстта тук шепне: — Искам аз! И фараони, и безброй Сарданапали! И червеите меч въртят и вятър жали,                 и ларви веят чорли в леден мраз. Отцеубийци и предатели презрени, човеци-вълци и лисици, и хиени,                 тирани с поглед подивял; цвърчи плътта им, от дамгата прогоряна, над тях небето се чернее — страшна рана,                 и виждат в нея своя лют кинжал.
Вы читаете Inferi
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×