Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/4964]

Последна редакция: 2008-01-18 15:17:36

,

1

Кирасири — Кавалеристи. Б. пр.

2

АВС — началните букви на френската азбука, които се произнасят „абеце“; думата „абеце“ означава от друга страна нископоставен унижен човек. Б. пр.

3

Ланоар — Черната (фр.) Б. пр.

4

Льоблан — Белият (фр.) Б. пр.

5

На 10 август Парижката революционна комуна завзема Тюйлери под силен артилерийски обстрел. — Б. пр.

6

На 14 вандемиер (септември, според революционния календар) артилерията на Конвента обстрелва метежниците, разбунтували се срещу неговите декрети. — Б. пр.

7

На френски една и съща дума означава куче и спусък. — Б. пр.

8

Стих от Марсилезата, химн на Френската революция. — Б. пр.

9

Член на Конвента. — Б. пр.

10

Думата „матлот“ означава на френски фрикасе от заек. — Б. пр.

11

Думата „жиблот“ означава на френски маринована риба. — Б. пр.

12

На френски думата Легл означава орел. — Б. пр.

13

Генерал Бюжо, командващ парижкия гарнизон по онова време. — Б. пр.

14

Индустриално парижко предградие, населено главно с работници. — Б. пр.

15

Френски писател и философ от XVIII век, отличаващ се с практичен дух. Успял да натрупа завидно състояние чрез разни сделки. — Б. пр.

16

Парижко предградие близо до Версай. — Б. пр.

17

Френски писател философ, живял като безпризорно дете и останал цял живот беден. — Б. пр.

18

Герой от митологията, великан, победен от Херкулес. Антей възстановявал силите си при допир със земята. Херкулес го вдигнал във въздуха и го удушил. — Б. пр.

Вы читаете Клетниците
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×