Стивън Ериксън

Спомени от лед

На Р. С. Лъндин

Благодарности

Изразявам благодарностите си на следните хора за тяхната подкрепа и приятелство: Клер, Боуен, Марк, Дейвид, Крис, Рик, Кам, Къртни; Сюзън и Питър, Дейвид Томас-старши и младши, Хариет и Крис, Лили и Мина и Смъдж; Патрик Уолш и Саймън и Джейн. Благодаря също на Дейв Холдън и неговия приятелски екип (Трайша, Синди, Лиз, Танис, Барбара, Джоан, Надя, Аманда, Тони, Анди и Джоуди) от „Пица плейс“, за масата и питиетата. И благодаря на Джон Мийни за отвратителните подробности около мъртвото семе.

Карта

Действащи лица

Хора от кервана

Грънтъл, пазач на керван

Стони Менакис, пазач на керван

Харло, пазач на керван

Бюк, пазач на керван

Бочълайн, изследовател

Корбал Броуч, негов мълчалив партньор

Емансипор Рийзи, слуга

Керули, търговец

Марбъл, магьосник

В Капустан

Брукалаян, Смъртният меч на Откровението на Финир (Сивите мечове)

Итковиан, Щит-наковалня на Откровението на Финир (Сивите мечове)

Карнадас, дестраянт на Откровението на Финир (Сивите мечове)

Новобранец Велбара (Сивите мечове)

Старши сержант Норъл (Сивите мечове)

Фаракалаян (Сивите мечове)

Накалиан (Сивите мечове)

Торун (Сивите мечове)

Сидлис (Сивите мечове)

Нилбанас (Сивите мечове)

Джеларкан, принц и управител на Капустан

Арард, принц и управител на Капустан

Рат-Финир (жрец от Съвета на маската)

Рат-Сенкотрон (жрец от Съвета на маската)

Рат-Кралица на сънищата (жрица от Съвета на маската)

Рат-Гугла (жрец от Съвета на маската)

Рат-Д’рек (жрица от Съвета на маската)

Рат-Трейк (жрец от Съвета на маската)

Рат-Бърн (жрица от Съвета на маската)

Рат-Тогг (жрец от Съвета на маската)

Рат-Фандърей (жрица от Съвета на маската)

Рат-Десемврий (жрица от Съвета на маската)

Рат-Опонн (жрец от Съвета на маската)

Рат-Беру (жрец от Съвета на маската)

Воинството на Едноръкия

Дужек Едноръкия, командир на ренегатската малазанска армия

Уискиджак, помощник-командир на ренегатската малазанска армия

Туист, командир на Черните моранти

Артантос, знаменосец на ренегатската малазанска армия

Барак, офицер за свръзка

Хареб, капитан с благородническо потекло

Гъноуз Паран, капитан, Подпалвачи на мостове

Анци, сержант 7 взвод, Подпалвачи на мостове

Пикър, ефрейтор, 7 взвод, Подпалвачи на мостове

Деторан, войник, 7 взвод

Спиндъл, маг и сапьор, 7 взвод

Бленд, войник, 7 взвод

Малът, лечител, 9 взвод

Хедж, сапьор, 9 взвод

Тротс, войник, 9 взвод

Бързия Бен, маг, 9 взвод

Еймлес (мостовак ефрейтор)

Бъклънд (мостовак сержант)

Рънтър (мостовак сапьор)

Мълч (мостовак маг)

Блупърл (мостовак маг)

Шанк (мостовак маг)

Тууз (мостовак маг)

Войската на Бруд

Каладън Бруд, боен главатар, главнокомандващ освободителната армия на Дженабакъз

Аномандър Рейк, Господар на Лунния къс

Каллор, Върховен крал, помощник-командир на Бруд

Мхаби, жена от племената на ривите

Силвърфокс, преродена риви

Корлат, Тайст Андий, соултейкън

Орфантал, брат на Корлат

Хърлочъл, конен съгледвач и вестоносец от освободителната армия

Старата, Велик гарван и спътник на Аномандър Рейк

Баргасти

Хъмбръл Тор, главатар на клана на Белоликите

Хетан, негова дъщеря

Вы читаете Спомени от лед
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×