Стивън Ериксън

Дом на вериги

Посвещавам на Марк Пакстън Макрей, за нокаутиращия удар.

Тази е изцяло за теб, приятелю.

Благодарности

Авторът иска да благодари на своя кадър от читатели: Крис Порозни, Ричард Джоунс, Дейвид Кек и Марк Пакстън Макрей. На Клер и Боуен, както винаги. На Саймън Тейлър и екипа в „Трансуърлд“. И на страхотния (и търпелив) персонал на бара „Тони Италия“: Ерика, Стив, Джеси, Дан, Рон, Орвил, Римпи, Реа, Кам, Джеймс, Дом, Конрад, Дарън, Ръсти, Фил, Тод, Марни, Крис, Леа, Ада, Кевин, Джейк, Джами, Греми и Дом. Благодарности също така на Дарън Наш, заради маята, и на Питър Кродър.

dom_na_verigi-karta1.png dom_na_verigi-karta2.png dom_na_verigi-karta3.png

Действащи лица

Уридското племе теблор

Карса Орлонг, млад воин

Байрот Гилд, млад воин

Делъм Торд, млад воин

Дейлис, млада жена

Палк, дядо на Карса

Сънъг, баща на Карса

Армията на адюнктата

Адюнкта Тавори

Юмрук Гамът/Гимлет

Т’амбър

Юмрук Тене Баралта

Юмрук Блистиг

Капитан Кенеб

Гръб, негов осиновен син

Адмирал Нок

Командир Алардис

Нил, уикски магьосник

Недер, уикска вещица

Темъл, от клана на Враната на Уик (оцелял от Кучешката верига)

Скуинт, войник в гвардията на Ейрън

Перла, Нокът

Лостара Юил, офицер в Червените мечове

Гал, пълководец на Изгорените сълзи на Хундрил

Имрал, воин от Изгорените сълзи на Хундрил

Топър, повелителят на Нокътя

Морски пехотинци от Девета рота, Осми легион

Лейтенант Ранал

Сержант Стрингс

Сержант Геслер

Сержант Бордюк

Ефрейтор Тар

Ефрейтор Сторми

Ефрейтор Хъб

Ботъл, отдельонен маг

Смайлс

Корик, войник, полусети

Кътъл, сапьор

Трут

Пела

Тавос Понд

Сандс

Балгрид

Иб

Мейби

Лютс

Елитната тежка пехота на Девета рота, Осми легион

Сержант Мозел

Сержант Соублоун

Сержант Тъг

Флашуит

Уру Хела

Боул

Шортноус

Елитната полутежка пехота на Девета рота, Осми легион

Сержант Балм

Сержант Моук

Сержант Том Тиси

Ефрейтор Детсмел

Ефрейтор Бърнт

Ефрейтор Тюлип

Троутслитър

Уидършинс

Галт

Лоуб

Стакър

Рамх

Вы читаете Дом на вериги
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×