фелдшери. Едва привечер болничната камионетка успява да стигне до совхоза „Елген“, където се намира щабът на действащия отряд — толкова много военни „Студебейкъри“ преграждат пътя й.

— Какво става тук — война ли има? — пита хирургът високопоставения началник, ръководител на операцията.

— Война или не, но вече има двадесет и осем убити. А колко са ранените — сам ще видите.

Хирургът превързва и оперира до вечерта.

— Колко души са избягалите?

— Дванадесет.

— Ами да бяхте извикали самолети да им пуснат една-две бомби. Атомни.

Началникът поглежда накриво хирурга:

— Все се шегувате, откакто ви познавам, ама ще видите — ще ме уволнят, ще ме накарат да си подам оставката. — Началникът въздъхва тежко.

Не е сбъркал. Махат го от Колима, уволняват го точно заради това бягство.

Солдатов оздравява и е осъден на двадесет и пет години. На началника на лагера му лепват десет години, на часовите от кулите — по пет. По този процес са осъдени много хора от лагера, над шестдесет души — всички, които са знаели и са мълчали, които са помагали или са се канели да помогнат, ала не са успели. Командирът на охраната би получил също голяма присъда, но куршумът на Шевцов го е спасил от неминуемото наказание.

Дори на лекарката Потапова, началничка на санитарната част, където е работил избягалият фелдшер Николски, е потърсена отговорност, ала успяват да я снасят, като бързо я преместват на друго място.

,

Информация за текста

© Варлам Шаламов

© 1994 Александър Талаков, превод от руски

Варлам Шаламов

Зелёный прокурор,

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2010

Издание:

Варлам Шаламов. Колимски разкази

Първо издание

Съставителство: Александър Талаков

Превод: Александър Талаков

Редактор: Иван Дойчинов

Технически редактор: Любица Златарева

Коректор: Красимира Петрова

ISBN 954-411-015-I (том I)

ISBN 954-411-016-X (том II)

Издателство „Факел“, София, 1994

Варлам Шаламов. Колымские рассказы, Изд. „Молодая гвардия“, М. 1989

Варлам Шаламов. Левый берег, Изд. „Современник“, М. 1989

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16741]

Последна редакция: 2010-07-13 17:30:00

,

1

Тук и по-надолу стиховете са в превод на Ася Григорова. — Б.пр.

2

Франсоа-Йожен Видок (1775–1857) — френски авантюрист, каторжник, впоследствие оглавил служба „Сигурност“, автор на книгата „Мемоари“. — Б.пр.

3

По курса на рублата преди обмяната на парите в СССР през 60-те години. — Б.пр.

4

С този термин, употребяван дори по страниците на пресата, са наричани криминалните престъпници. — Б.пр.

5

В. О. Капел — един от сподвижниците на Колчак, извел след разгрома му остатъците от бялата армия в Забайкалието. — Б.пр.

6

Соловецки лагери със специално предназначение, първият концлагер в СССР, създаден през 1920 г. — Б.пр.

7

Централен изпълнителен комитет ([924-1937 г.), впоследствие преименуван във Върховен съвет на СССР. — Б.пр.

8

Жител на Камчатка. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×