— Уморена си — каза Хелма. — Застоях се при тебе. Утре ще дойда пак.

Рут въздъхна и промълви сънено:

— Ще ми донесеш ли боите? Всичките червени. Трябва да я довърша тая картина.

Хелма затвори кутията с бонбоните и я остави на шкафчето до вазата с букета.

— Рут, тръгвам — прошепна тя. — Почини си, ще се видим утре.

Рут кимна, без да отваря очи. Хелма провери дали в пластмасовата банка на венозната система има достатъчно течност и излезе от стаята.

Хелма бавно караше своя „Буик“ по булеварда. Островите не се виждаха, изгубени сред облаци сива мъгла, които докосваха водата и пъплеха през залива към Белхавън. Отби в първата площадка над брега и изключи двигателя. В другия край млада двойка седеше в колата си. Погълнати един от друг, те не забелязваха нищо наоколо.

Хелма си свали обувките и чорапите, изпъна босите си крака на седалката. Размърда пръсти и се сети за червения лак на Рут. Собствените й стъпала бяха доста добре оформени, доколкото това можеше да се каже за тази не най-привлекателна част от тялото.

Самотна яхта маневрираше срещу усилващия се вятър. Хелма проследи с поглед пътя й през залива, докато мъгливите облаци стигнаха брега и лек дъжд закапа по предното стъкло на колата.

,

Информация за текста

© 1994 Джо Дереске

© 1995 Владимир Зарков, превод от английски

Jo Dereske

Miss Zukas and the Library Murders, 1994

Сканиране и разпознаване: ???

Редакция: ultimat, 2010

Издание:

Джо Дереске. Убийства в библиотеката

ИК „Камея“, ИК „Орфия“ София, 1995

Редактор: Весела Петрова

Оформление на корицата: Иван Крумов

ISBN 954–444–28–7

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/15402]

Последна редакция: 2010-01-23 12:45:00

,

1

В края на английската азбука са буквите W, X, Y, Z. Уинтръп се изписва Winthrop. Бел.прев.

2

Известната сцена с убийството в банята от филма на Алфред Хичкок. Бел.прев.

3

Популярна поредица серийни романи от жанра „фентъзи“, по които са създадени различни ролеви игри. Бел.прев.

4

Gallant на английски означава и неустрашим, доблестен. Бел.прев.

5

„Квадрат“; „нисък, тумбест“. Бел.прев.

6

Югозападен квадрант. Бел.прев.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×