Пенчо Славейков

Бойко

Три вечери поредом обикаля край Недените пусти двори Бойко, три вечери въртя го тъмен шемет и дълги дни подир това мъгла — и пред очи и на сърце му тегна. Измамата живота му вгорчи. „Не бери грижа, чедо, преди време — раздумваше го майка му — сам знаеш: измама що е хранило, нича зарад сърце такова някой тъжи!“ И прави думи. Неведнъж и сам си ги е шепнал на сърцето Бойко. а все пак нещо свива туй сърце. И палавите прязнощни звездици, що всяка вечер го така безгрижен на одъра заварваха — сега заваряха го, ненадвит от сън, като обжегнат тамо да се мята. А сякаше напук, из село нейде извиваше с цафарата си медна унесено нехайник някой млад: подкършената изподтихом песен ехтеше с пуста жалба зарад младост и чезнеше за дваж по-пуста обич. А времето фърчи, не го е грижа кому тежи, нито кому е леко, — то неусетно челото на Бойка приведе и над тъмния му поглед дълбока сянка на тъга заметна. не беше вече онзи Бойко той, на всички драг — седенките без него, седенки що не биваха, нито хоро хорото. Ни кой не попита какво му е на младото сърце; па и да пита, казва ли се с думи сърцето как тъгува за севда! Не питаха го и защо така е работа напуснал той. И свои, и другоселци идваха при него, като при първи майстор бъчевар — че работата майстора си дири; ала на младий майстор се отщя от майсторлък и работа, откак изгората му дните изгори… Не дига се за работа ръка, когато падне мъка на сърце. На край на лято — другата година — веднъж и дваж му майка позагатна, тъй изделеч, доде потрети ясно: (те пред оджака привечер седяха) „Било билото, чедо: все, що бива, се с дни забравя… Ех, не доживя, той татко ти — барем, докле са дни да видя и аз отмяна, на унуче да се порадвам…“ Не отвърна Бойко на майчини си думи. Изпод вежди я сал озърна и приведе чело; и странн се усмивка застоя на устните му. Кой знай, белки нещо да каже трепна таз усмивка тиха — и пак изчезна няма, както дойде! С това се свърши само нея вечер. А наскоро и онова, нает, що бе сторила старата му майка, се свърши: мина и не мина време, доведе тя от бащино му село къщовница и угледна, и спретна. Кой знай как пристана лесно Бойко. Наистина, то приказки не ще — хатър се майчин лесно не прекърша, но все пак… Да; а булче му се падна на чест, не булче — злато. Позлати то Бойковата къща и зарадва старешко сърце майчино. И често „Сполай ти, боже — шъпнеше си тя, като я гледа спретна и засмяна из къщи да реди, — сполай, че мен и чедото ми с тая чест дари!“ Но радостта й бе едно горчило това, че все намръщен ходи Бойко и някак си като замаян; реч съвсем нарядко из уста изустя; понякога не вижда, не дочува, но бо̀зна де по цели дни из къщи се дява. Майци на сърце това зле падаше, но лесно се придумва за чедо майка тъй сама-самичка —
Вы читаете Бойко
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×