26

En Avant (фр.) — напред — Бел.пр.

27

Без които не може (лат.) — Бел.пр.

28

Синапс — мястото, където нервният импулс минава от един неврон в друг — Бел.пр.

29

Боже мой (фр.) — Бел.пр.

30

Свършен факт (фр.) — Бел.пр.

31

Ямб, пирихий, спондей — поетични стъпки — Бел.пр.

32

Субективен идеализъм, според който съществува само логическото съзнание на субекта — Бел.пр.

33

По аналогия с Рах Котапа и т.н. — империя, в която е установен мир — Бел.пр.

34

Аватар (хиндуизъм) — слязло на земята божество, в човешка, животинска или свръхчовешка форма — Бел.пр.

35

Победен или хвалебствен химн — Бел.пр.

36

„Второто пришествие“. Пр. В. Трендафилов — Бел.пр.

37

Временно (лат.) — Бел.пр.

38

Най-низшият духовен сан при католиците — Бел.пр.

39

„Падането на Хиперион. Сън“. Песен втора, пр. В. Левчев — Бел.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×