да унищожи кариерата на сенатора. — Значи ти…

— Точно така. Не че знаех нещо за това. Когато сенаторът се заел да изрови, фактите за стария проект „Върколак“, разбрал за мен. Видял ме и останал поразен от приликата ми с дъщеря му. Разбира се, тогава жизнените ми функции били преустановени от дълги години. Ние сме били много непослушни, Андрю. Не сме се оказали такива, каквито са ни замислили.

— Знам — отвърна той. — Знам. В момента дори се радвам, че е така. Значи през цялото време си знаела…

— Разбрах съвсем скоро — прекъсна го тя. — Разбираш ли, сенаторът притиснал Администрацията, те много искали да запазят проекта в тайна. Така че, когато отишъл при тях, обезумял от мъка от смъртта на дъщеря си, полудял от мисълта, че е унищожен, те ме дали на него. Аз си мислех, че съм негова дъщеря. Обичах го като свой баща. Мозъкът ми е бил промит, както са сторили и с теб, за да ме накарат да мисля, че съм негова дъщеря.

— Сигурно му е било много тежко. Да скрие смъртта на дъщеря си и после да те вземе…

— Той е човек, който е в състояние да се справи с всичко — каза Илейн. — Прекрасен човек и прекрасен баща — но е безпощаден, когато става дума за политика.

— Ти го обичаш.

Тя кимна.

— Така е, Андрю. В много отношения той все още ми е баща. Никой не може да си представи какво му е струвало да ми каже.

— Ами на теб? — попита Блейк. — На теб също ти е струвало много, нали?

— Не разбираш ли? — каза тя. — Не можех да остана. Щом разбрах, просто не можех да остана. Щях да бъда урод, точно като теб. И щях да живея вечно. А когато сенаторът умреше, какво щеше да остане за мен?

Той кимна. Мислеше си за двама души, за двама човеци, които бяха взели това решение.

— Освен това — продължи Илейн, — моето място беше при теб. Струва ми се, че го разбрах от самото начало — от мига, в който ти се появи цял измокрен и замръзнал в старата ни каменна къща.

— Сенаторът ми каза…

— Че не искам да те виждам, че не искам да разговарям с теб.

— Но защо? — попита той. — Защо?

— Опитваха се да ме уплашат — отвърна тя. — Страхуваха се, че няма да тръгнеш, че ще се опиташ да останеш на Земята. Искаха да си мислиш, че на Земята не е останало нищо за теб. Сенаторът, умът на Тиодор Робъртс и всички останали. Защото ние трябваше да заминем, разбираш ли? Ние сме оръдия на Земята, дарът на Земята за Вселената. Ако някога разумните същества във Вселената разберат какво става, какво се е случило, какво ще се случи, каква е крайната цел, ние можем да помогнем в постигането и.

— Значи ние сме от Земята? Значи Земята все още ни…

— Разбира се — отвърна тя. — Сега, когато знае за нас, земята се гордее с нас.

Той я прегърна и разбра, че Земята най-после е и завинаги ще да бъде негов дом. Че където и да отидат, човечеството ще е с тях. Защото те бяха негово продължение, бяха ръката и умът на човечеството, протегнали се към тайните на вечността.

,

Информация за текста

© 1967 Клифърд Саймък

© 1996 Крум Бъчваров, превод от английски

Clifford Simak

The Werewolf Principle, 1967

Сканиране, разпознаване и редакция: nqgolova, 2007

Публикация:

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 1996

© ИК „Бард“, 1996

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2890]

Последна редакция: 2007-05-25 12:44:43

,

1

Брауни — Добър елф, който тайно помага нощем в домакинските задължения. — Бел. пр.

Вы читаете Върколак
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×