Сърцето ми бе разделено на четири и изядено от ветровете. Върнах си частите на сърцето си. Седя в центъра на целия свят и изпращам да звучи моята песен. Навсякъде се чувствам у дома, всичко ми е върнато. Проследих дирята на моя живот и срещнах себе си в края й. Красиво е навред около мен. Найенезгани идва за мен в Дома на тъмнината, отстранява с жезъла си изкривените неща, нещата, обърнати наопаки. Мрачния ловец ме помни, Койота ме помни, Небесните хора ме помнят, земята ме помни, Древните ме помнят. Аз самият си спомних себе си — как идвам тук горе, в света. Седя върху огромна пясъчна рисунка, която е Динета, аз съм в центъра й. Силата й ме помни. Койота зове иззад преградата от тъмнина… Аз погълнах себе си и станах силен. Красиво е навред около мен. Пред мен, зад мен, вдясно и вляво от мен — царевичен прашец и дъга. Белият лек ме повдига на дланта му. Танцьорът в сърцето на всичко се върти като пясъчна вихрушка пред мен. Моят наниз от мълния е накъсан. Моите правила са изречени от мен самия. Единственият ми враг, моето „аз“, родено отново, също танцува. Следата ми, съзнанието ми са изпълнени със звезди, завъртели се в огромното си колело по пътя към пролетта. Звезди. Идвам като дъжд с вятъра и с всичко онова, което расте. Белият лек ме повдига на дланта му. Тук, в изгубения Лу-ка-чу-кай, казвам: Ловът никога не свършва. Пътят е красота. Лекът е силен. Влакът призрак не спира тук вече. Аз съм ловецът в очите на преследваните. Ако повикам, те ще дойдат при мен, ще излязат от Планината на мрака.
,

Информация за текста

© 1982 Роджър Зелазни

© 1998 Надежда Караджова, превод от английски

Roger Zelazny

Eye of Cat, 1982

Сканиране, разпознаване и редакция: Уфтак Музгашки, 2009

Издание:

Издателство „Дамян Яков“, София, 1998

Библиотека „Фантастика и фентъзи“

Библиотечно оформление Софка Ташчиева

Художник Маргарита Ташчиева

Редактор Силвия Вълкова

Коректори Нина Иванова, Зефира Иванчева

ISBN 954-527-083-7

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/10282]

Последна редакция: 2009-01-30 22:48:10

,

1

Blackhorse (англ.) — черен кон; Singer — певец. — Б.пр.

2

Хоган — индианско дървено жилище, измазано с пръст, характерно за племето навахо. — Б.пр.

Вы читаете Окото на котката
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×