3

Става дума за т.нар. индианци от равнините — северноамериканските индиански племена, живели във великите равнини в САЩ и Канада. — Б.пр.

4

Местната американска църква (пейотизъм или религия на пейота) — широко разпространено религиозно движение сред индианците в Северна Америка, възниква в края на XIX в. (От „пейот“ — кактусово растение, от което се получава алкалоидно вещество, и халюциноген, лекарство. Смята се, че пейотът, приеман при религиозен обред, дава възможност за общуване с Бога и с духове на хора.) — Б.пр.

5

Mercy (англ.) — милост; spender — отдаваща. — Б.пр.

6

Ironbear (англ.) — желязна мечка. — Б.пр.

7

Yellowcloud (англ.) — жълт облак. — Б.пр.

8

Кива — голямо помещение в индианско селище, построено изцяло или частично под земята и използвано главно за религиозни обреди. — Б.пр.

9

Кристофър (Кит) Карсън (1809 — 1868) — граничар, трапер, разузнавач в крайните западни райони на САЩ. — Б.пр.

10

Юридически термин: подсъдимият признава вината си, но може да отрича обвиненията в по-нататъшния процес. — Б.пр.

Вы читаете Окото на котката
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×