същото, докато не осъзна, че съвсем съзнателно отбягват това. Любознателността на Джак неизменно го довеждаше до съдебната зала, където се гледат най-големите дела. Но не го беше грижа; работата бе най- силният опиат за натрапчивите му демони. Докато с Лори живееха заедно, той я вземаше със себе си, което си бе истински подвиг, като се имаше предвид колко трудно може да я накара да стане. Тази мисъл го накара да се усмихне. И да се запита дали вече е дошла.

Внезапно спря. До този момент съвсем съзнателно гонеше спомена за сутрешната кавга от ума си. Мислите за отношенията му с Лори, така както и спомените за ужасните събития от неговото минало, нахлуха в съзнанието му. Раздразнен, той се запита кое я беше накарало да развали насила такъв красив уикенд, особено след като нещата помежду им вървяха толкова добре. Изпита почти задоволство, странно нещо, като се има предвид, че не смяташе, че заслужава да е жив, още по-малко пък — щастлив.

Обля го вълна на гняв. Последното, от което имаше нужда в момента, бе споменът за тлеещата мъка и вина за жена си и дъщерите си, който се събуждаше при всеки разговор за брак и деца. Идеята за дълг и уязвимостта, която влечеше след себе си, особено пък създаването на ново семейство, го ужасяваше.

Вземи се в ръце, напомни си той, поемайки дълбоко дъх. Затвори очи и грубо разтърка лицето си. Освен раздразнението и неприятностите с Лори усети надигането на меланхолия, едно нежелано напомняне за миналите му старания да се пребори с депресията. Проблемът беше, че наистина го бе грижа за нея. Всичко беше страхотно, с изключение на мъчителния спор за деца.

— Д-р Степълтън, добре ли си? — чу той женски глас.

Погледна през пръстите си. Джанис Джегър, дребната съдебна следователка от нощната смяна, се взираше в него, докато пътьом закопчаваше сакото си. Изглеждаше напълно изтощена. Тъмните кръгове около очите й караха Джак всеки път да се чуди дали изобщо някога спи.

— Добре съм — отвърна той и свали ръце от лицето си. — Защо питаш?

— Струва ми се, че не съм те виждала да стоиш така насред коридора.

Той се опита да измисли нещо духовито, но нищо не му хрумна. Вместо това смени темата и я попита имало ли е нещо интересно през нощта.

— Беше пълна лудница — въздъхна Джанис. — Дори повече за дежурния и за д-р Фонтуърт, отколкото за мен. Д-р Бингъм и д-р Уошингтън вече са заели позиция, а Фонтуърт асистира.

— Шегуваш ли се? — вдигна вежди Джак. — Що за случай е? — Харълд Бингъм беше шефът, а Калвин Уошингтън — заместникът му. Обикновено и двамата се появяваха след единайсет сутринта и беше рядкост да правят аутопсия преди започването на нормалния работен ден. Трябваше да има нещо свързано с политиката, което обясняваше присъствието на медиите. Фонтуърт беше един от колегите на Джак и беше дежурен на повикване през уикенда. Съдебните патолози не идваха нощем, освен ако нямаше проблем. Най-често ги ангажираха като дежурни, за да покрият рутинни обаждания, за които се изисква лекар.

— Огнестрелна рана, но това е полицейски случай, ето защо Фонтуърт трябваше да го поеме. Доколкото разбрах, полицията е обградила един заподозрян у приятелката му. Когато се опитали да го арестуват, последвал артилерийски огън. Възниква въпросът за какво е тази излишна агресия. Може би ще те заинтригува.

Джак потръпна вътрешно. Тези случаи можеха да бъдат сложни заради многобройните изстрели. Въпреки, че д-р Джордж Фонтуърт бе шеф на Джак от осем години в Патологията, той, по негово мнение, бе твърде повърхностен.

— Мисля, че ще си изясня защо се е набъркал шефът — измърмори Джак. — Ти какво би направила? Да си забелязала нещо?

— Обичайното, но има един от манхатънската общинска болница, който лежи отвън. Млад мъж, опериран вчера сутринта за сложна фрактура след падане, докато карал кънки в събота в Сентръл Парк.

Джак потръпна отново. С изострена чувствителност, благодарение на Лори, той реагираше негативно при всяко споменаване на „Манхатън Дженерал“. Някогашен престижен академичен център, сега тя бе флагман на „АмериКеър“. Макар да знаеше, че общото ниво на медицината в тази институция е добро, такова, че ако паднеше лошо от колелото си и завършеше в тяхното травматологично отделение, където най-вероятно биха го откарали след сключването на новия договор, щеше да получи добри грижи. В същото време това здравно заведение се ръководеше от „АмериКеър“ и той изпитваше чувство на дълбока вътрешна омраза към компанията.

— А кое прави случаят по-особен? — Той се опита да прикрие емоцията. И връщайки се към сарказма додаде: — Да не би диагнозата да е била загадка, или пък да е намесено нещо мръсно?

— Нито едното, нито другото — въздъхна Джанис. — Просто начина, по който случаят ме порази. Беше… доста тъжно.

— Тъжно? — вдигна вежди Джак. Беше изненадан. Тази жена работеше като медицински следовател повече от двайсет години и беше виждала смъртта във всичките й безславни проявления. — За да кажеш ти, че нещо е тъжно, трябва наистина да е било тъжно. Разказвай.

— Човекът беше към трийсетте, не е боледувал преди — и по-специално, не е имал сърдечни проблеми. Натиснал бутона за спешно извикване, но сестрата отишла при него пет-десет минути по-късно. По нейните думи. И той вече бил мъртъв. Трябва да е страдал от сърце.

— Някакви опити да го върнат към живот?

— О, съвсем определено са се опитали да го реанимират, но без успех. Електрокардиограмата така и не показала вече сърдечна дейност.

— И кое го прави толкова тъжно? Възрастта на мъжа?

— И възрастта, разбира се, но това не е цялата история. Всъщност, дори не знам защо това ме разстрои толкова много. Може би заради сестрите, които не са се отзовали достатъчно бързо, докато бедният човек е имал нужда от помощ и е разбирал, че няма да я получи. Всеки от нас може да преживее подобен болничен кошмар. Или пък заради родителите му, които са много симпатични. Дошли от Уестчестър, за да отидат в болницата, а после ги накарали да дойдат тук, при тялото. Наистина бяха съсипани. Останах с впечатлението, че синът им е бил целият им живот. Предполагам, че още са тук.

— Къде? Надявам се, че не са се натъкнали на онази сган от репортери?

— Последното, което знам е, че са отишли в чакалнята и са настоявали за друга идентификация, макар вече да е била направена такава. За да прояви внимание и деликатност, дежурният казал на Майк да отиде и да направи нова серия снимки, но точно тогава ме извика шефът за друг случай. Когато се върнах, Майк случайно спомена, че майката и бащата са все още в чакалнята, изглеждали объркани, докато държали снимките. Сякаш се надявали да е грешка и настоявали да видят самото тяло.

Джак усети, че пулсът му се ускорява. Познаваше твърде добре емоционалното опустошение от загубата на дете.

— Случаят не е от тези, които раздвижват медиите.

— По дяволите, не. Подобни случаи никога не стигат до публиката. Точно затова е толкова тъжно. Един опустошен живот.

— Това ли е полицейският случай, заради който са тук медиите?

— Това беше в началото. Бингъм обяви, че ще направи изявление след аутопсията. Дежурният ми каза, че испанската общност в Харлем е настръхнала заради инцидента. Очевидно има нещо, щом полицаите са изстреляли петдесет куршума. Отгласи на случая „Дайало“ в южен Бронкс преди няколко години. Но да ти кажа истината, струва ми се, че медиите се интересуват много повече от случая със Сара Кромуел — докараха я, когато те вече бяха тук.

— Сара Кромуел, синдикалната психоложка в „Дейли нюз“?

— Аха, онази, дето можеше да посъветва всекиго как да вкара живота си отново в релси. Знаеш, че и тя е работила в телевизията. Беше разбила рейтинга на повечето ток-шоута, включително и това на Опра. Наистина дяволски известна.

— Катастрофирала ли е? Защо е цялата тази суетня?

— Никаква катастрофа. Както изглежда била е убита най-брутално в апартамента си на Парк авеню. Не знам подробностите, но всичко било в кръв според д-р Фонтуърт, който трябваше да се заеме със случая. Казвам ти, и той, и дежурният бяха навън през цялата нощ. След Кромуел имаше двойно самоубийство в имение на 84-а улица, след това — убийство в един нощен клуб. И накрая дежурният доктор трябваше да излезе заради някакъв малоумник, който прегазил човек и не спрял, след което заради двама със

Вы читаете Маркер
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×