— Новият термин е „антисоциално разстройство“ — намеси се Лори.

— Добре, каквото и да е — каза Лу. — Някои бюрократи от „АмериКеър“ се оказват заинтересовани да проникнат в екипажа от гнусните медицински довереници в юридическите компании, на които въпросните компании разчитат, за да си направят схема за елиминиране на високо рисковите клиенти. Това са онези абонати, специализираното лечение, на които би им струвало милиони долари, от което на свой ред биха паднали възнагражденията им. Това е отвратително. Искам да кажа, във всичко това виждам някаква — макар и извратена — логика.

— Мили боже — възкликна Джак. — От такова нещо се страхувах.

— Остави ме да довърша — каза Лу. — Дали е имало понататъшно сътрудничество в работата им, такова, че адвокатите да извличат дивиденти от смъртта на пациента, чиито роднини биха повдигнали обвинение срещу замесените лекари, ние не знаем. Имаме информация само за едно дело, в което е замесен лекар от болницата „Свети Франциск“.

— Но това дело сигурно сега ще бъде прекратено, тъй като се подозира убийство — предположи Джак.

— Може би да — кимна лейтенантът. — Но аз не бих разчитал на това, тъй като извършителят е бил служител на болницата.

— Е, докъде стигна разследването в това отношение? — попита Лори.

— Проучва се всичко, свързано с Джасмин Ракоци в останалите институции, където има подобни смъртни случаи. Надяваме се да пипнем някого и това да обърне състоянието на нещата. Ако това се случи, може би цялата картонена къщичка ще рухне.

— Повдигнати ли са някакви обвинения след показанията на мъжа, който уби Ракоци?

— Само срещу Робърт Хоторн, който не говори и е пуснат под огромна гаранция — каза Лу. — За съжаление, нашият човек реално не е бил уведомен за цялата операция. Единственото, което знаем е, че неговият шеф, Робърт, е бил чест посетител на адвокатската фирма. Той не знаеше с кого се е виждал или дори за какво са разговаряли там.

— Никой ли от йерархията на „АмериКеър“ не е привлечен под отговорност? — попита Джак.

— Още не — призна Лу. — Но да стискаме палци!

— Какъв кошмар — потрепера Лори, спомняйки си преживелиците си в болницата.

— Хей! — извика Лу, загледан в мехурчетата, които се издигаха в тясната чаша близо до чашата му с вода, сякаш за първи път я виждаше. — Това е шампанско! — Той се пресегна и извади бутилката от ледената кофичка. — Не знам защо я гледам. — И той я остави обратно на мястото й. — Какво има, някакво честване ли?

— Нещо такова — усмихна се Лори. Тя погледна Джак, който вдигна вежди, сякаш имаше тайна.

— Добре, хайде казвайте! — изкомандва лейтенантът. Той местеше очи от единия върху другия.

— Ами, не е нещо кой знае какво — отвърна Лори. — Днес имах медицинско изследване, което не беше много приятно, но резултатите са успокояващи. Причината за извънматочната бременност отчасти се е дължала на това, че фалопиевите ми тръби са имали увреждания. Днешният тест показа, че вече всичко е наред.

— Страхотно! — засмя се Лу и закима енергично. Погледна отново към приятелите си, които се бяха навели и гледаха в чашите си. — Е, означава ли този чудесен резултат, че вие двамата планирате да се възползвате от него? Защото, ако има нужда от доброволци, то аз…

Лори вдигна очи и той произнесе оправдателно:

— Хей, просто се опитвам да бъда добър приятел.

— Добре, добри ми приятелю — Джак прегърна Лори. — Но мисля, че с Лори и сами ще се справим с тази работа.

Лу и вдигна чаша и с блеснал поглед каза:

— Пия за това!

,

Информация за текста

© 2005 Робин Кук

© 2006 Диана Райкова, превод от английски

Robin Cook

Marker, 2005

Сканиране, разпознаване и редакция: ultimat, 2008

Издание:

Издателство „Коала“, София, 2006

Редактор Сергей Райков

Печат: Атика

ISBN–10: 954–530–109–0

ISBN–13: 978–954–530–109–4

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/10186]

Последна редакция: 2009-01-10 15:50:08

,

1

На място, лат. Б.пр.

2

Айви лигата — Групата най-престижни университети в САЩ. Б.пр.

Вы читаете Маркер
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×