— Трябва да е било точно преди да се качим с асансьора — предположи Томи. — Сигурно за малко не сме се срещнали лице в лице. Доста бързо е станало. Аз… — Той замълча.

— Какво има, сър?

— Тихо, mon ami. Имам една малка идея. Колосална, изумителна! На Еркюл Поаро рано или късно му хрумват такива. Но ако е така… ако е така… Боже господи, надявам се да стигна навреме.

Той хукна през парка. Албърт тичаше по петите му, питайки задъхано:

— Какво става, сър? Нищо не разбирам.

— Всичко е наред — отвърна Томи. — Естествено, че няма да разбираш. Хейстингс никога не е разбирал. Ако сивите ти клетки не бяха от доста по-низш вид в сравнение с моите, как мислиш, че щях да се забавлявам от тази игра? Говоря глупости, но не ми обръщай внимание. Добро момче си ти, Албърт. Знаеш колко струва Тапънс. Колкото дузина такива като нас с теб.

Томи влетя отново в „Блиц“. Забеляза Евънс и го дръпна настрана с няколко бързи думи. Двамата мъже влязоха в асансьора заедно с Албърт.

— На третия етаж — изкомандва Томи.

Спряха пред вратата на стая 318. Евънс извади шперца си и отново го използва. Без нито една предупредителна дума те нахлуха право в спалнята на мисис Ван Снайдер. Дамата още лежеше на леглото, но вече облечена в елегантен пеньоар. Тя изненадано се вторачи в тях.

— Извинете, че забравих да почукам — каза любезно Томи. — Но искам жена си. Бихте ли станали от това легло?

— Мисля, че напълно сте се побъркали — извика мисис Ван Снайдер.

Томи я измери замислено с поглед, наклонил глава.

— Много артистично — произнесе той, — но няма да мине. Погледнахме под леглото, но не и в него. Спомням си, че като млад самият аз използвах това място, за да се скрия. Хоризонтално, напреко на леглото, под продълговатата възглавница. А онзи хубав голям куфар е готов да побере трупа по-късно. Но ние малко ви изпреварихме. Имали сте време да упоите Тапънс, да я скриете под голямата възглавница и да се оставите да ви завържат съучастниците ви от съседния апартамент. Признавам, че за момент се хванахме на историята ви. Но като се замисли човек, като се подредят методично фактите, невъзможно е някой да упои едно момиче, да я облече в момчешки дрехи, да завърже друга жена и да промени собствената си външност за пет минути. Просто е физически невъзможно. Медицинската сестра и момчето е трябвало да отвлекат вниманието ни. Ние е трябвало да тръгнем по тази следа, а мисис Ван Снайдер щеше да бъде съжалявана като жертва. Хайде, помогнете на дамата да слезе от леглото, Евънс. Носите ли пистолета си? Добре.

Протестирайки остро, мисис Ван Снайдер беше изтеглена от мястото, където си почиваше. Томи смъкна покривката и повдигна голямата възглавница.

Там в горната страна и напреко на леглото лежеше Тапънс със затворени очи и восъчнобледо лице. За момент Томи усети внезапен ужас. После видя как гърдите й леко се вдигат и спускат. Беше упоена, но не мъртва.

Той се обърна към Албърт и Евънс.

— А сега, господа — обяви драматично той, — последното разкритие!

С бърз, неочакван жест той сграбчи мисис Ван Шнайдер за сложната фризура. Тя остана в ръката му.

— Така си и мислех — заяви Томи. — Номер 16!

* * *

След около половин час Тапънс отвори очи и видя Томи и един лекар, наведени над нея.

Най-добре е събитията от следващия четвърт час да бъдат скрити зад завесата на благоприличието, но след този период докторът си тръгна, уверен, че вече всичко е наред.

— Mon ami Хейстингс — промълви нежно Томи. — Колко се радвам, че сте още жив.

— Пипнахме ли номер 16?

— Още веднъж го разбих като яйчена черупка. С други думи, Картър го прибра. Малките сиви клетки! Между другото смятам да вдигна заплатата на Албърт.

— Разкажи ми.

Томи започна вдъхновен монолог, но с някои пропуски.

— Не беше ли полудял заради мен? — попита го немощно Тапънс.

— Не особено. Човек трябва да остава спокоен, нали знаеш.

— Лъжец такъв! — възкликна тя. — Все още изглеждаш доста измъчен.

— Е, може би бях малко притеснен, скъпа. А сега… ще се откажем вече, нали?

— Естествено.

Томи въздъхна облекчено.

— Надявах се, че ще проявиш здрав разум. След такъв шок…

— Не е от шока. Знаеш, че шоковете не ми влияят.

— Гумен кокал, неунищожима — промърмори Томи.

— Очаква ме по-добро занимание — продължи Тапънс. — Нещо дори още по-вълнуващо. Нещо, което никога преди не съм правила.

Томи я погледна с нарастваща тревога.

— Забранявам ти, Тапънс.

— Не можеш — възрази тя. — Това е природен закон.

— За какво говориш?

— Говоря за Нашето Бебе — отвърна Тапънс. — Съпругите в днешно време не шепнат за това. Те викат. Нашето Бебе! Томи, не е ли великолепен животът?

,

Информация за текста

© 1929 Агата Кристи

© 1995 Анна Балева, превод от английски

© 1995 Димитър Бърдарски, превод от английски

Agatha Christie

Partners In Crime, 1929

Публикация:

СЪДРУЖНИЦИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. 1995. Изд. Абагар Холдинг, София. Биб. Абагар Крими, №40. Роман. Превод: от англ. Анна БАЛЕВА, Димитър БЪРДАРСКИ [Partners in Crime / Agatha CHRISTIE]. Печат: Враца, Полипринт. Формат: 20 см. Страници: 223. Цена: 110.00 лв. ISBN 954-584-142-7.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/358]

Последна редакция: 2006-07-30 17:32:24

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×