• 1
  • 2

Иван Вазов

Ода на 11-ий майя

Природата е красна, усмихната и млада, небето се синее и майя месец влада,                 о, хубав е светът! Поля се разцъфтели, гори се разшумили, зефири хладни веят, цветя и ружи мили                 миришат и цъфтът. Кристалните потоци шумят си из долини и птички чуруликат, и славеи в градини                 си пеят с милен глас. Невидим ангел фърка и пръска обаянье, навред е лепо, чудно и пълно със сиянье                 и драго окол нас. Но кой е тоз вик днеска еклив, могущ и ясен, въздуха кой оглаша вьв тоя час прекрасен                 и пълен с тържество? Та кой го днес издава със толко гръм и слава из крайща най-далечни, та с него се сглашава                 и цяло естество? От цветните брежища, Вълтава де се лее, през белий, тихий Дунав, кой волни се люлее                 тъжовен и велик; през върхове балкански, орелът де царува, до Бяло море даже, що гордо се бунтува,                 се носи тоя вик! Да; днес народи братски по дух, език и племе двамина братя слават, два праотци големи,                 въздават им хвал?! Със песни, с ликуванья възторга си являват, взаимно се здрависват и задружно венчават                 се същите чела. Кои са тия мъже дотолкова любими, със толкоз славен спомен, та пълни тяхно име                 вси крайща и сърца? Иноци мудри, скромни, те слава не са щели, но що ли тъй светливо са днеска заблещели                 светите им лица? Било далечно време: във мрачна простотия, в невежество дълбоко дремала България.                 И нейни чада там. Били свирепи, диви, живот им бил мрътвешки наука и напредък, чувства человешки                 били незнайни тям… Без книга и без те бъдаще немали, то в мрак се грозен крило, във който се скривали                 и бившите им дни. Творецът не знаяли! Поганци суеверни, на богове бездушни във капищата скверни                 кланяли се они. Тъй жално, недостойно народ, дарен със гений, за работи велики от бога назначений,                 гаснял в тъма и мрак! Кат две слънца тогава два братя се явили, със чувства най-високи се те одушевили                 към своя род мил, драг. О! Час велик и славен! Дела им се венчават и Кирил и Методий Бориса веч кръщават                 и неговий народ —
Вы читаете Ода на 11-ий майя
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×