Анна Александрова, Радка Александрова

Зайо-Байо библиотекар

Над гората слънцето изгрява, славей кръшно в клоните запява. Скокна Заю: „Стига сладък сън! Ето, слънце грее вече вън!“ Па чевръсто, с два-три леки скока той изтичва в двора, край потока, бързо се наплисква и се връща ред да сложи в мъничката къща. Шум се чува. „Кой ли гост пристига, в ранно утро да получи книга?“ — Свинчо драг, нима това си ти, като слънце всичко в теб блести! Свинчо отговаря му засмян: — Книжката прочетох вчера сам и повярвай, чудо стана с мен, къпя се по три пъти на ден. Не играя вече в кал и смет, пазя вкъщи чистота и ред. — Браво, Свинчо, ето друга книга! Розовият Свинчо гордо мига и със стъпка пъргава и лека тръгва си по горската пътека. Ей след малко глас се чува весел: — Зайо Байо, миличък, къде си! Кума Лиса спира на вратата, скромно свела поглед към земята. — Ах, да знаеш как те хвалят всички насекоми, зверове и птички! Зайо на добро ме научи! Слуша Заю слисан и мълчи. — Доста съм живяла с хитрини, не желая повече злини! Книжка поучителна ми дай, за да сложа на лъжите край! Търси Заю, но… къде ли беше. Зад ушенце с лапичка с чеше. А зад него нашата Кумица грабва друга книга със корица, украсена с пъстроцветни шарки. В нея пише за петли и ярки, за различни, вкусни горски птици и за тлъсти пуйки — хубавици. Шарената книга ловко скрива и лукаво в Зая поглед впива. Заю друга книжка й намира и пред Лиса важно, важно спира. — С тая книга ще забравиш всички хитрини и пакостни привички! Вярвай, Лисо, тя ще те оправи. — Сбогом, Зайо, остани със здраве! Скоро по широката поляна тромаво задава се Мецана и едва пристъпила през прага почва да разказва тя веднага: — Заьо, чух от моя чичо строг, мъдрия и учен стар мечок, че далеч, далеч на север има вечни снегове и вечна зима. Там по тия ледени полета, имало и мечки, и мечета, като нас били добри и смели, само че с кожуси снежнобели. Зайо, те дали са ми роднина, та при тях на гости на замина? Намери за бели мечки книжка… — Ах! — прошепва Заю със въздишка. В първата полица вижда ясно празно място има там, отдясно. — Бабо Мецо, миличка, добричка! Тука беше нашата кумичка. И така лукаво ми говори, нивга кражба нямало да стори, а пък книга липсва, ето тук — Лиса е крадецът — никой друг! 3аю бърше мъничка сълзица, жално гледа празната полица. А Мецана, с лапата си мека,
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×