Борис Пастернак

Из „Лейтенант Шмидт“

[…] Октомври. О, пръстен от стачки. О, вятър! О, адско изчадие! И чорли на морски грамади, вързопи, забрадки. Брошури и позиви — пачки, о, буря! О, киша! О, мрак! О, пищялки зовящи, резета, ключалки — малко след пет. От тюрми — към бури, брошури. О, нощи! О, речи горещи! На раните — стрелят отсреща — отвесните свещи! О, гробище в ден с погребение? И с тон с лейтенантската клетва, и рокли, и взори безцветни, в обятия слети! О, стълбища в креп! Псалмопения? И отговор — хором — полека, така бронз о бронза отеква: „Кълни се!“ — „Кълнем се!“ О, вихър, обрулил словата като дървесата! О, вятър, щадящ засега под небето едни междуметия! Носи над талази и мачти: „За сълзите, бъдните стачки, ни крачка назад! Закълни се!“ „Кълнем се! Ни крачка!“ […] От морето, иззад пощата изскочил, вятърът като слепец върви към завоя, бърза той, какво, че го събарят все тълпите с вик. Край стената син ацетилен е вбит в калта, но и така дори — пет за шест, морето до колене — по-нататък духва упорит. Бие се, опърлил свойта мутра, край фенера кривнат, с пламък слаб, отминава и изплувал, удря с две припрени прилепски крила. А моряците — макар на двора да е мрак, да бръсне вятър лош — пред казармата шумят и спорят в тая тъмна ноемврийска нощ, За хиляда те гълчат, от всеки, — сякаш в буря пролетен овраг, — е разровен, пръснат и размекнат и на буци вдигнат този мрак. Дъх на воля, дъх на влажна почва, на къртичини, картофи — ти дъх на щорм усещаш и какво, че е в море открито от уста. Трала-лала, нечии шегички, слухове, подметки, спор след спор, само край един върти се всичко, както плъзва из селата мор. Плъзва слух, че бил сред депутати, плъзва слух, че ходил в комитет, плъзва слух — и нещо в тъмнината приближава в същия момент. И догадките с разкати спряло, и помело в двора неприбран будки и бариери — като хала носи се и носи се „ура“. Незапочнал още свойто слово — радостта през бреговете ври. Чака да се слегне и отново удесеторява тоя взрив. И се борят буря и оратор. Търси — бурно! — чувството простор. Не словата — всичко без словата
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×