Преводач Георги Димитров

Отговорен редактор МИЛАН АСАДУРОВ

Редактор Анелия Бошнакова

Технически редактор Тодорка Риджова

Илюстрация на корицата Петьо Маринов

Графично оформление Димитър Трайчев

Коректор Тошка Начева

Дадена за набор м. юни 1991 г. Излязла от печат м. юли 1991 г.

Изд № 2366. Формат 70?100/32. Печ. коли 14. Изд. коли 9,07. ISBN 954-418-007-9.

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1991.

ДФ „Георги Димитров ’90“ — София.

Пор. № 2941.

Серия „Кино“ от библиотека „Галактика“ започва да излиза през 1991 година. Нейното оформление е дело на художника Димитър Трайчев. Библиотечният знак е създаден от Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, 1979. „Умирай трудно“ е включен в серията с пореден номер 4.

Roderick Thorp, 1979

Penguin Books, 1988

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/4602]

Последна редакция: 2007-12-18 08:00:00

,

1

Действието в романа се развива в три часови пояса. Централно стандартно време — времето в часовия пояс на Сейнт Луис. Б. пр.

2

Порталната арка се намира на източния бряг на река Мисисипи и се нарича Портата към Запада. Б. пр.

3

Герой от литературата на XIX в., символ на корумпираност и пренебрежение към закона. Б. пр.

4

Часовият пояс в района на Скалистите планини. Б. пр.

5

Тоно (ав.) — въздушна акробатична фигура, „свредел“ по хоризонтала. Б. пр.

6

Часовият пояс на Лос Анджелис. Б.пр.

7

Лари Зонка — известен играч по американски футбол. Б. пр.

8

Дик Трейси — популярен герой-детектив от филмов сериал. Б. пр.

9

Международен сигнал за тревога, опасност. Б. пр.

10

Честър Гулд е авторът на историите за Дик Трейси. Б. пр.

11

Скийзикс — популярен в САЩ комичен герой. Б. пр.

12

Степин Фечит (в превод: Беж-го-Донес) — прозвище на чернокож актьор от 30-те години. Б. пр.

13

„Приятел“ на едно от наречията на американските индианци. Б. пр.

14

Тако Бел — американски ресторанти за бърза закуска. Б. пр.

15

Бозо — комичен персонаж; нарицателно — нещо като тъпанар и натегач. Б. пр.

16

Случаят „Пати Хърст“ — милионерската дъщеря, присъединила се към терористичната банда на похитителите си. Б. пр.

Вы читаете Умирай трудно
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×