пробута хипита, мамка му задморска) и видели картинката — там и там има едно дърво, край което князете редовно престояват три нощи. И допълнили, че се наблюдава от много години насам едно съвпадение — могъществото на нашето царство достигало най-големия си разцвет тъкмо след тези три нощи. За една година мощта постепенно намалявал, а даже се случвало и войските ни бой да ядат в сражения, станали в началото на лятото. Но после, след посещението на тримата князе до това обикновено наглед дърво, край което винаги стои стража, изведнъж — скок на сила! Де що имало наблизо в тоя момент вражи орди, не потърсили овреме пощада и отхвърлили предложения за почетна капитулация, на пух и прах ставали!

И Задморският си направил извода — някаква магия става, която прави държавата ни силна и непобедима. Та точно за нея са потребни ябълките. Стоят си в столицата, вардят ги в Затворената кула на царския ни дворец и оттам те дават сила и здраве, плодородие и късмет на целия ни народ, карат царя да сънува мъдри сънища и да управлява така, както никой друг цар не го може… Естествено, Задморският не знаел подробностите, но вече разполагал с доста важна информация по принцип. Само дето се чудел как да я използва правилно.

Но да се върнем при братята. Баткото-милитарист и юнак над юнаците захъркал — могъщо като благословеното ни царство, малкият глезльо със слабите ангели към всичко женско духнал през кордона да се разнообрази с някоя селянка, понеже много се бил разчувствал от писането на стихове, а кой останал? Ами доброто магаре, което на сватба го викат да носи тъпана — средният син. Ни най-умен, ни най-красив, ни най-силен, но добросъвестен и честен като последен глупак. Седи и чака месечината да запали в една от ябълките вълшебно сияние. А през това време…

През това време безоката и грозна според нашите възгледи твар пълзяла нагоре по кладенеца, като пътьом се възхищавала колко удобна е за лазене тая изпъкнала зидария. Ноктите на чудовището били от диаманти, ала това не е признак за контене, такива са им по рождение. Кожата била пък толкова здрава, че вулканска лава да я опръска — все едно топъл дъждец я е поръсил. Искаш да знаеш как точно е изглеждало туй чудовище? Ами… чудато. На нищо не прилича. Заради това после разправят, че било хала многоглава. Трънки! Кой е виждал многоглави хали? Само пияниците, кога им се съберат очите. Отпосле се разбира, че са видели жените си, довтасали с точилки в ръце в пивницата да си ги приберат.

Та излязло чудовището подземно, точно когато месечината се търкулнала към средата на небето. Първата ябълка, която била „златна“, пламнала сред клоните, а средният син протегнал ръка към нея. Ама му се паднало височко. Не бил на бой колкото батьо си, нито толкова ловък като малкия, та да се покатери. Опитал да я подкачи с копието — не става. Позачудил се и взел да стъкмява нещо като ножица от меча, камшика и сулицата си, че даже и закачил с ремък щита отдолу, вместо тепсия, та като клъцне дръжката на ябълката, тя да падне право в него. Половин стража се мъчил, накрая направил каквото трябва, достатъчно сръчен бил. Ако не се бе родил в царски палати, щеше уважаван занаятчия от средна ръка да стане.

Протегнал копието с вързания меч, нагласил острието, примерил се… и дръпнал камшика. В тоя момент обаче, станали две пакости наведнъж — белята винаги се мултиплицира, от мен да го знаеш. Щитът се откачил щом мечът срязал дръжката на ябълката. И полетяла киселицата вълшебна към земята, без да я е грижа, че оня там от Британско, още не се бил родил, за да й опише с формули как се пада. Но преди драгоценния плод, паднал щитът, който бил по-ниско. И треснал големия брат по главата. Със звън. Това било втората беля. А имало и трета, главна пакост, която се разразила под сурдинка на втората… Престолонаследникът скочил на крака с готова за бой сабя и издуваща се цицина и ревнал порой попръжни, с които обикновено войската ни загрява преди сражение и едновременно с това морално сломява противника. Наистина сломява. Лоша дума прави лоша рана, бих казал — психическа травма, от ругатни направо може да се припадне. Поне четвърт от вражата орда след нечуваните оскърбления е в състояние на шок от срам; още една четвърт е побесняла и се втурва напред, нарушавайки бойния си строй; четвърт са уплашени, че проехтелите откъм нашите полкове закани може и да бъдат изпълнени съвсем буквално, и едва последната четвърт от личния състав на противника запазва хладнокръвие, но къде ти… Та големият брат избухнал така, както след хиляда и кусур години ще гърми готската „Голяма Берта“. Войската долу се свила от ударната вълна, но никой не посмял да се обърне. Врявата била достатъчна, за да скрие от вниманието на двамата братя една тъмна грапава опашка или пипало, което уловило дребната сияеща ябълка и изчезнало заедно с притежателя си в Подземния свят. Ето туй било главната неприятност, за която споменах. Гадината от пещерите, освен че сляпа, то била и глуха. Доловила, че земята нещо се тресе ситно-ситно, но нали там в недрата, в своето вкъщи, чудовището било свикнало със земетресения и затова не се впечатлило. То даже люпилните гнезда на тези не-твари се намират точно в хипоцентровете на сеизмичните трусове, така се улеснява трошенето на диамантената яйчена черупка. Само малко се намръщило по свой си начин от гнусната според него миризма на човешка пот и още по-неприятното излъчване от мислеприсъствието на братята — единият разгневен като ранен глиган, другият стреснат като гърмян заек. После чудовището се оттеглило и оставило братята да се гонят около дървото, без да се усетят какво всъщност е станало.

Гонитбата не продължила кой знае колко дълго. Средният брат, прекрасно запознат с нрава и навиците на батьо си, в движение му подвиквал къси отрезвяващи изречения, но не много високо, за да не ги чуят багаините и багатурите долу, и чакал думите да стигнат до съзнанието на първия княз. Това станало малко преди да довтаса третият царски син, дочул отдалеч гръмовния глас на престолонаследника. Галеникът бил положил нечовешки усилия да напусне жарките прегръдки на кръшната мома от близкото село и пристигнал точно по средата на вече мирното изясняване на обстоятелствата около инцидента. Двамата му братя го посрещнали със сърдито изръмжаване: „Уууу, пак ли бра срамни въшки, бе?“ и пренебрегнали възмутените му оправдания. Сетне тримата решили, че ябълката най-вероятно е паднала и се валя нейде в тревата, та почнали да я търсят под дървото, понеже никоя ябълка, круша, слива, банан и други такива, не падат далеч от корените си. Претършували около дънера — без успех. Разширили кръга на издирване — без успех. Спуснали се по склона — резултат никакъв. Стигнали чак до вдървените гърбове на воините от отцеплението — пак същото. Провели братята кратък военен съвет и заповядали на багаините да измаршируват напред и да застанат край забитите в земята копия с червени знаменца — на цял хвърлей околовръст хълма. И продължили да търсят.

Ала онова, което издирвали на повърхността, било вече дълбоко под земята.

За честта на братята трябва да кажа, че не се скарали, нито взели да се обвиняват един друг. Белята била обща, а с притчата за вързаните копия били закърмени, затова имали едно наум, че е по-важно да поправят стореното, желателно преди царят да научи. Прегледали подметките на ботушите си — да няма следи от стъпкана ябълка. Нямало. Средният смътно си спомнил как му се сторило нещо да се прошмугва одеве…

„Така — рекъл най-големият. — Ако право ти се е сторило, имаме шанс. Ако нещо ни е отмъкнало ябълката, то ще се върне за втората и тогава ще го сбараме. Ако ли не и просто сме загубили ябълката, защото не сме я взели веднага…“

„Тогава какво?“ — със затаен дъх попитали другите двама.

„Тогава дупе да ни е яко щом татко узнае!“ — отсякъл престолонаследникът.

На вечерта и тримата били нащрек, че как иначе. Войската долу също била върната на обичайните си позиции. Големият повелил, че трябва да се редуват в будуването и полегнал пръв, по право. Настанил се по-далеч от дървото и си нахлупил шлема за по-сигурно. Малкият храбро предложил да пази пръв, но средният поклатил глава, защото знаел брата си — без жена щял да заспи като къпан и да сънува други кръгли неща, само донякъде подобни на месечина и ябълки. Затова останал да пази той. На войниците долу наредил да надуят рог щом месечината се качи най-високо и им показал колко е това високо, като сложил един багаин да седи на земята, а пред него побил копие с дръжката надолу — кацне ли месечината на острието — тръби! И гледай да не заспиш, че след месечината може ти да кацнеш на сулицата!

В уречения час тръбата проехтяла, като стреснала няколко кукумявки и прекъснала лова на един бухал. Братята били будни, въоръжени и много опасни. Гледали във всички посоки, даже и към дървото. Но след като не последвало нищо и в клоните не изгряла втората златна ябълка, те взели да се безпокоят. Средният брат присвил очи към месечината и тихо изпсувал тръбача задето е подранил с повече от сто удара на сърцето: „Мръднал е глупакът!“ — изрекъл. „Или ти не си отчел правилно“ — намесил се малкият. „Я трайте и дебнете дървото! — сопнал им се големият. — Аз ще обиколя дали не иде нещо… Молете се на орисниците в краен случай две ябълки да свършат същата работа за тая година. Иначе татко ще ни прати да предвождаме дисципаджиите срещу враговете на държавата! Най-малко!“

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×