ААА-1

Професии за резиденти

(1974 г., фантастичен роман, том 1)

Предисловие

Целта на това начинание е да изпитва и внедрявя нови, по-пластични и етични форми на взаимоотношения между автор, почитатели и издател.

Изисквайки в I-я етап на този културсоциологически експеримент АНОНИМНОСТ, НЕУЧАСТИЕ В ХОНОРАРИ И ПЕЧАЛБИ и всенародно обсъждане на всеки вариант, международно движение „Асуин“ иска недвусмислено да изолира всички пишещи и критици без монада или със замъждяла монада — тези, за които име и възнаграждение са водещи.

Тъй се надяваме да привлечем не андроиди или техни жертви, а участници с пламтяща искра Божия, с перспектива да се включат в продължението на този роман не само като версавтори, но и на живо — по безкрайната верига от сродни души тук и в Космоса, на които се гостува безплатно и то само ако си „никой“.

Всеки желаещ да бъде „някой“ на тази изолирана планета е свободен да сключва своите договори с конвенционалните издатели. От „Асуин“ вие имате гаранцията за регистрация на литературна идея или илюстрация, а от „Арете“ — за защита на авторското ви право (ако желаете).

Който и да продава тази книга и нейните продължения, няма нищо общо с вътрешните кръгове на „Асуин“. Абонира се за Космоса само дотолкова, доколкото ни е отпуснал определен брой екземпляри от книгата за подаряване (и оборотни).

За версавторите на „Професии за резиденти“, както и за създателите на нови творби: нито капка кръв, нито един въоръжен супермен, нито един прозаизъм и цинизъм; без ужаси, алкохол, цигари, наркотици, свръхтехника и порно. Такива творби ще бъдат оставяни без последствие. Ако авторът не е гений от нов тип, който може да описва злото без долен натурализъм, то той трябва да спазва поне другия закон на Бялата Култура: преобладаващи образи и действия на добрите герои, на Прекрасното. Отвратителното — само като редки доминанти, за драматизъм и напрежение, ако е необходимо.

Версиите си за продължението на „Професии за резиденти“, а който желае — и за подобряване на базовия роман, несъвършен в това отношение, изпращайте препоръчано на представителя на ААА-1 за България, на адреси: anhira@ns.comnet.bg, matriador@innocent.com, assouin@hotmail.com, inlania@yahoo.com.

И така — точно 10 стандартни машинописни страници с идеите за вашите версии. Продължете романа!

Част първа: Програмата

„…И така, запомнете добре: както всеки път, вие трябва да отворите път на хората от вашите светове да слязат на тази планета. И както обикновено, трябва да откриете ония, които вече са дошли тук и са забравили своята истинска родина. Знаете: часът на Великата Трансформация наближава. Известно ви е от опит, че само оня, който е верен на своята собствена звезда, има шанс да попадне под наблюдение. И само оня, който дава право на чуждата истина, може да остане буден през следващите 12 милиарда години. Вие видяхте кои влизат в Новия свят. Няма друга Истина, освен хармонията между безбройните Истини!

Още веднъж, пожелавам ви успех. Всичко ви е пределно ясно. Новото този път е следното: всеки един от вас трябва да има професия. Но такава професия, която в най-малка степен нарушава равновесието в природата и човека.

Както винаги, отнемам ви паметта за вашия произход и за вашето пламенно братство и любов помежду ви. Нека само сърцето ви бъде водител.“

Част втора: Изпълнението

1. Ариес — Либра1

Хайнрих Ендерберг беше незаконороден син на есесовски генерал и рускиня. Както е известно, всички тайни барети, независимо от цвета им, нямат друг баща, освен Вожда и друга майка, освен Родината. А Хайнрих Ендерберг бе станал барета още преди своето раждане. Това влизаше в практиката на Генерала. Майката — съветска разузнавачка с чин полковник — беше на служба като дивизионен капитан във фашисткото разузнаване и, съответно, любовница на фон Ендерберг. Тя не успя да се опази от забременяване, защото хер генералът много обичаше лично да увеличава състава на черните барети, а неговото семе оцеляваше при всички случаи. Хайнрих бе подложен на неистова бомбардировка от медикаменти и свръхнапрежения от страна на майка си, но се роди изключително здраво дете. Кригел фон Ендерберг беше особено горд с качеството на своите хормони. Разправяха, че той е понаучил нещичко от ламите, по време на своите политически експедиции в Тибет…

Детето не познаваше родителите си, но всеки един от тях — и Генералът, и рускинята, разбира се тайно — го подготвяше за съответна барета. И така, още на 12 годишна възраст Хайнрих Ендерберг имаше двама бащи: Хитлер и Сталин; и две майки — Германия и Русия. „Дойчланд юбералес“ и Световната Революция бяха неговите люлчини песни. Майка му успяваше да го обработва така, че той можеше съвършено да пази тайна още на петгодишна възраст. А на 13 години знаеше перфектно 4 езика, владееше всички видове оръжия на действуващите явни и тайни армии на Хитлер и Сталин; бе отличен шофьор и авиатор. Наричаха го „детето-чудо“, но истинското чудо се състоеше в това, че той чудесно се справяше със своята двойна вяра, защото аргументите и методите на баща му и майка му не се различаваха по нищо. Той все още не се бе ориентирал какво точно значи понятието „по-прогресивен“.

На 15 и 16 години Хайнрих Ендерберг /Федя Людмилин/ завърши в съкратен срок школите на английското и американското разузнаване. В последното се задържа на практика още две години.

Едва 18 годишен, Хайнрих Людмилин Болдън Джаксън беше най-голямото чудо в историята на тайната война и можеше да изпълнява всякакви задачи по цялото земно кълбо. Свиреше прилично на пиано, беше превъзходен и търсен кореспондент и разполагаше с неограничени средства, с явни и тайни паспорти за навсякъде, с право да транспортира каквото си ще оръжие през които си иска граници и да ползва кабините за телепортация. Тогава се записа и завърши като частен студент дипломация във Великобритания, математика в Бон и социална психология в Париж. Най-после защити с отличен и дипломна работа във Висшата партийна школа за държавни ръководители в Москва.

Когато се завърна в САЩ — след капитулацията на Хитлер и смъртта на Сталин,- по добра или зла ирония на съдбата роденият в нацистка Германия Хайнрих Ендерберг най-после попадна в ръцете на един евреин. Последният се бе погрижил своевременно да открие в родословното дърво на Хенри един прадядо, принадлежал към богоизбрания народ.

Както е добре или не чак толкова добре известно, великото семе на Авраама разполага с най- съвършеното разузнаване на света — още от самото сътворение, та до ден днешен. Споменатото благословено племе, което е призвано от самия Йехова да се възцари над света, никога не си е позволявало лукса да изпусне юздите на чуждите правителства и разузнавания. Нещо повече, то винаги е вършело това без другите да се усетят, като неотменно е разчитало на вездесъщата си религия: Печалбата. На Хайнрих не му беше съвсем лесно да свикне с новия си господар след „вярната“ служба при Хитлер и другите, но най- после единната цел победи. Толкова ли важно е, в края на краищата, кой точно ще се рови в трупа на планетата, за да вади от него тъй жизнено необходимите за човечеството суровини, вещи и привилегии? Всички велики идеи, всички национални и интернационални революционни вдъхновения, всички прекрасни лозунги и възвишени начинания могат само за някакви си десетина-двадесет години да се превърнат на пух и прах пред несъкрушимото обаяние на Оръжие, Икономика и Производство. Добре им лежи на тия опори на света очарователната кройка на идеята за „Отбрана“ и идеята за „Свещеното Право на Труд“ — добрият естет просто не може да не се възхити. Нейната глобална линия категорично се налага през последните два-три века и едва ли е останал някой да не се замисли за нейния общ автор. Разбира се, срещу подобни насоки на размисъл — Хайнрих знаеше това твърде добре — бяха призвани да се борят всички идеологически институции по планетата, но Подялбата на плячката си остава в тайна, все пак.

В резултат на всичко това, във всеки разузнавач от ранга на Аврам Аарон в крайна сметка, би

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×