си. Като повечето хора. Виж какво, иди ме изчакай в колата. Искам да остана малко самичък.

Наташа кимна.

— Разбира се.

И тръгна. Картър остана загледан в тъмното море. Поръбени с пяна вълни очертаваха хоризонта. Студеният вятър му напомни за приближаващата есен.

Извади от джоба си малък предмет — сребрист диск. Задържа го за момент в студената си ръка, замислен за тайните, които се пазеха в него. Загадката как да се възстанови QIII. Кодът и данните, необходими за повтарянето на вече станали събития…

— По-добре да си останеш мъртъв — промърмори.

Замахна и хвърли диска колкото можеше по-далеч. Чу се тихо цопване. Последното копие на плановете на QIII потъна безследно в черните води.

Картър се усмихна.

— Най-сетне всичко свърши.

Върна се при мерцедеса и се пъхна в топлото луксозно купе. Лъскавият автомобил плавно потегли, без да остави след себе си нищо освен облачета изгорели газове и обещанието за настъпваща зима.

SIU препис 3

СЕКРЕТНО 000/000/стат СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ

Предаване от ЕКуб ЗАПИСКА digMail сек:код:0056

Дата: октомври 2ХХХ

Състояние на мисията: успешна.

Загуби: 186 загинали агенти; резултат: прегрупиране и разпадане на 38 ударни групи. Започнато е ново обучение и търсене на наборници по целия свят.

Развитие: контраатаката на Спиралата доведе до унищожаването на противниковия боен кораб и смъртта на почти 400 некроси. Останалите са минали в нелегалност и за премахването им са мобилизирани изтребителни отряди. Тялото на предателя Дюрел не е открито.

Заключение: за в бъдеще следва да се въведе сериозно затягане на дисциплината и по-подробно психологическо проучване на служителите на Спиралата. Оказа се сравнително лесно една малка група да предизвика в известна степен вътрешен срив. През следващите месеци властта ще бъде преразпределена.

Картър vb512: лицето е сериозно ранено // състоянието му се следи непрекъснато // необходимо е сериозно следене на психическото му състояние // на този етап завръщането му в ударните групи е под въпрос.

###ПРЕДАВАНЕТО ПРЕКЪСНАТО###

Епилог

Рай

Тюркоазените вълни се плискаха лениво в белия пясък на плажа. Нежен ветрец разлюля широките листа на палмите покрай белите каменни стени. Мидени черупки лежаха пръснати сред зелените водорасли — розови и бели, сиви и сини.

Малкото момче тичаше босо по пясъка. Бронзовото му тяло лъщеше от пот. Зад него се носеха гневните викове на майка му и вещаеха наказание, но за момента момчето бе в безопасност… Пердахът нямаше да му се размине, но сега то клекна с крака в спокойната вода и захапа плода. Сокът потече по бузите му, закапа от брадичката му в синьото море.

Момчето довърши откраднатия плод и рязко се обърна надясно. Черните му къдрици се люшнаха. Изправи се бързо и тръгна към нещото — нещото лежеше наполовина във водата и наполовина на сушата. Бе черно и на пръв поглед приличаше на сплетени водорасли. Но когато се приближи, момчето видя, че нещото смътно наподобява свил се на кълбо човек, сякаш в пристъп на болка. Намери една избеляла от водата и слънцето пръчка и предпазливо пристъпи към нещото. Носът му се сбърчи от вонята. Протегна пръчката и леко побутна нещото.

То не помръдна и момчето се приближи още повече, завладяно от интерес. Морето донасяше много съкровища, но повечето от тях отдавна му бяха станали скучни. Това нещо обаче бе нещо различно.

Побутна го отново, след това предпазливо протегна ръка и прокара пръсти по черната черупка.

— Това пък какво е? — запита се на глас.

Нещото приличаше на стара напукана кравешка кожа — такива кожи обработваше вуйчо му. Момчето отново го смушка, този път по-силно, и усети, че повърхността поддава.

Отегчено, момчето се обърна. Интересът му внезапно бе изчезнал като грабнат от вятъра шал. Погледна към морето. Заслони очи и затърси следи от пътническите кораби на богатите хора, които минаваха от време на време покрай острова.

Нещо докосна глезена му.

Момчето погледна надолу и видя разкривена черна ръка… която го сграбчи в желязна хватка, дръпна го бързо върху пясъка и с един удар сложи край на писъците му.

,

Информация за текста

© 2003 Анди Ремик

© 2006 Венцислав Божилов, превод от английски

Andy Remic

Spiral, 2003

Сканиране, разпознаване и редакция: DrunkenDonkey, 2009

Издание:

ИК „Бард“, 2006

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13612]

Последна редакция: 2009-10-03 12:24:09

,

1

Чистота, невинност (англ.). — Б.пр.

2

Йезекиил, 36:25–26. — Б.пр.

Вы читаете Спирала
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×