на смърт осъждаш своите черти. Мнозина те обичат безнадеждно — към никого не се привърза ти. Свой собствен враг, без капка милост свойто унаследено жилище рушиш. Подриваш тайно тоя покрив, който би трябвало с любов да обновиш. O, промени се! Ще простя по-лесно. Живей в сърцето с обич, не с вражди. Стани това, което си телесно, към себе си жесток недей бъди. И тази твоя хубост някой ден спаси в сина си, от любов към мен.

11

Ти вехнеш бързо, бързо и растеш. В децата си растеш — ти в тях живееш. И тоя изблик в бодрия младеж ще считаш свой, когато остарееш. Закон, изпълнен с мъдра красота. Без него старост, немощ, мрак, руини ще населят с безумие света, и той ще свърши в шестдесет години. Тоз, който е от красота лишен — безлик и груб — да гине безвъзвратно. Но с красота така си ти дарен, че можеш да я върнеш многократно. Като печат предай и по-нататък в потомството си своя отпечатък.

12

Когато гледам как летят стрелките и в мрак отнасят тоя златен ден, когато вехне всеки цвят в лехите и кичурът коси е посребрен, когато рони сетен лист дървото — подслон преди за руините стада — и в ритлите един мъртвец — сеното, ни кима с остра, щръкнала брада — тъгувам, че на твоя чар и лято им предстои да прецъфтят и те като на всеки нежен цвят, когато друг цвят в пръстта се готви да расте. Щом дните преобръщат всичко в прах, потомство остави да спори с тях.

13

Добре, бъди това, което си. Ще бъдеш ти, додето дишаш тук. Но щом смъртта и тебе покоси, дано за теб ни спомня някой друг. Ти имаш в заем тая красота, но с тебе тя не се ли прекрати, ти пак ще бъдеш, въпреки смъртта, под друг прекрасен лик отново ти. Кой би осъдил своя дом на мрак и на студени зимни нощи, щом би могъл да възобнови чрез брак осъдения на разруха дом? Синът ти нека каже някой ден: „Баща ми ли? Той днес живее в мен“.

14

He, po звездите не гадая аз. Не бих могъл да кажа нито дума какво ни носи следващия час, война ли, глад ли, суша или чума. Минутите не зная в своя ход как с мълнии ще сменят ветровете. И не чета по вечерния свод каква съдба се пада на царете. Но аз по тия две очи чета, по тия две звезди, че ще оставиш без истина и красота света, ако зърно за посева забравиш. И истината ще лежи в земята за вечни времена до красотата.
Вы читаете Сонети
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×