15

Като помисля, че едничък миг дели смъртта от радостното детство, че тук като на сцена лик след лик се нижат, гаснат в звездното вълшебство, че все под туй небе като листа поникваме, живееме и мреме, и жизнен сок ни дава младостта, но губим красотата си след време, о, как ценя тогава този твой разцъфнал цвят и младостта ти жива. Но времето започва с теб двубой и гони твоя ден в нощта мъглива. Но в този бой в стеблото ти нов ден от моя стих ще имаш присаден.

16

В бой с времето, защо не се опиташ да изградиш за своя зрял разцвет по-сигурна стена, а все разчиташ на този мой безпомощен сонет? Достигнал си върха на всяка радост. Едно ли чисто любещо сърце би пресъздало с цялата му младост по-вярно от длето това лице? Така животът сам възстановява това, което времето с резец и аз в сонета няма да поправя със моя ученически писец. Но, друже мой, спаси се сам от тление, и то във свое собствено творение.

17

За доблестта ти как ли занапред ще съди, който тоя том отвори. Но вижда бог: от скромния ми ред дори и гробът повече говори. Ако опиша погледа ти мил и ако сложа образа ти в песен, потомъкът ще каже: прекалил и в земен лик е вложил лъч небесен. Не ще повярва на стиха ми той и укорил ме в преувеличения, ще отсече, че този образ твой е плод на поетични увлечения. Но твоя син тогава да е жив, от мен ще бъде по-красноречив.

18

Не зная с летен ден да те сравня ли? По-свеж и по-красив си ти. На май цветята късат бури развилняли и лятото ни има своя край. Небесното око ни ту слепи, ту светлият му лик мъглата скрива. Пригалва ни, ласкае и гнети природата с прищявка променлива. И само не умира твоят ден, и само твойто лято е безкрайно. Не ще те лъхне смъртен дъх студен, в сонетите ми ще живееш трайно. Додето тук човешка гръд тупти, сред живите ще бъдеш жив и ти.

19

Смири, о време, тигровата челюст, човечеството цяло прах стори, лиши лъва от прежната му смелост и феникса в кръвта му изгори. Изпълвай с радост всяка нова пролет, със скръб изпълвай есента и нас. Руши света в неспирния си полет, но само туй ти забранявам аз: приятеля ми твоите мигновения да не изрязва с тоя тъп резец —
Вы читаете Сонети
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×