3

Моля се на нашия небесен отец за спасение на душата ти. В името на отца, сина и светия дух. — Б.пр.

4

Моля. — Б.пр.

5

В името на отца. — Б.пр.

6

Моят дом е и негов дом. — Б.пр.

7

Птиченце. — Б.пр.

8

Земята на баските и нейната свобода. — Б.пр.

9

Световно дело. — Б.пр.

10

Добър ден. — Б.пр.

11

В твоите ръце, Господи, предавам своя дух. Изкупи греховете ни, Господи, истинний Боже. — Б.пр.

12

Ястие с ориз, месо и морски продукти. — Б.пр.

13

Каталонски народен танц. — Б.пр.

14

Разходка, шествие. — Б.пр.

15

Стопанин, господар. — Б.пр.

16

Натегач. — Б.пр.

17

В Мюнхен има една… — Б.пр.

18

Църковен стил на пеене. — Б.пр.

19

Твоята щедрост се стича от извора над това достойно бракосъчетание, никой не може да наложи забрана над този свят брачен съюз, благословен и траен законен брак, силно желан облог, неподражаем, понеже е съзнателно бракосъчетание, добросъвестно бракосъчетание, отбелязано по-горе. — Б.пр.

20

Към блажената Мария, майка на нашия Бог, общност… — Б.пр.

21

Господи, съжали се над грешницата. — Б.пр.

22

Вожда. Прякор на Франко. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×