Георг Роджър Кларк — историческа личност, подполковник, впоследствие генерал, организатор на тъй наречения „велик западен поход“ през време на войната за независимостта на Американските щати. — Б. ав.

165

вампум — особен пояс или наниз от мъниста, който е служил у индианците като символичен знак на власт, своеобразен „летописен“ документ и отчасти като парична единица. — Б. ав.

166

Квакери и методисти — пуритански религиозни сектанти в Англия. Много от тях избягали в Америка поради религиозни преследвания. Уставът на сектата на методистите бил по-демократичен. Към тая секта принадлежали много селяни и занаятчии. Б. ав.

167

„Духове“ в Англия през XVIII век наричали ония хора, които крадели и купували деца, за да ги препродават в дългово робство на плантациите или предприятията в колониите. Този отвратителен занаят бил забранен от закона, но в известни графства негласно се поощрявал. — Б. ав.

168

сахем — изборен старейшина, вожд; той се разпорежда с целия стопански живот и с вътрешните работи на племето.

169

На езика на алгонкинското племе хурони думата „ирокези“ означава „истински гадини“.

170

И през XVIII столетие у много племена на северноамериканските индианци жените все още били душата на всички съвети, „заповедници на мира и войната“.

171

Става дума за Седемгодишната война, от 1756–1763 година, през време на която се е разгоряла ожесточена борба между Франция и Англия за колониални владения в Америка; в резултат на поражението на Франция в тази колониална война французите загубили Канада и част от Луизиана; Канада била обявена за британско владение в 1763 година. Б. ав

172

менонити — членове на протестантска религиозна секта. Проповядват строго и безпрекословно изпълнение на библейските предписания. — Б. ав.

173

каптенармус — сержант, завеждащ продоволственото и стоково имущество на ротата. — Б. ав.

174

сквау — жена (инд.). — Б. пр.

175

Miserere — католическа молитва, посветена на Богородица. — Б. ав.

176

Томас Мор (1478–1535) — гениален английски хуманист и обществен деец, екзекутиран по заповед на крал Хенрих VIII. Своите комунистически възгледи е изложил в книгата си „Утопия“, която е оказала огромно влияние върху развитието на световната социалистическа мисъл; Томазо Кампанела (1568–1639) — италиански комунист-утопист. Прекарал е в тъмница двадесет и седем години. В своя труд „Градът на слънцето“ е нарисувал една утопична идеална държава на един от островите в Тихия океан. — Б. ав.

177

През време на лондонското въстание от 1780 г. Флитската и Нюгейтската тъмница бяха разрушени. В английската художествена литература тези събития намериха отражение у Дикенс (романът „Барнабю Радж“). По-късно затворите Флит и Нюгейт бяха възстановени. — Б. ав.

178

дакт — разговорно съкращение на думата „доктор“. — Б. пр.

179

флагман — корабът, на който се намира командирът на ескадрата. — Б. пр.

180

каронада — старинен топ, стрелящ с едрокалибрени гюллета, но на малко разстояние. — Б. пр.

181

шпицрутен — дълъг прът, с който се биели в царска Русия войниците, заставяни да преминат между две редици. — Б. пр.

182

кникс — реверанс, почтителен поклон с приклякване. — Б. пр.

183

паноптикум — музей на восъчни фигури. — Б. ав.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×