зъбчат затвор — вид пищовен и пушечен затвор; действувал е по принципа на съвременните запалки. Бил е в обща употреба през XVII век. Можел е да се използува като „адска машина“ — Б. ав.

99

Санта Клаус — дядо Коледа. — Б. пр.

100

клавикорд — старинен музикален клавирен инструмент — един от предтечите на днешното пиано. — Б. пр.

101

колет — къса куртка без ръкави. — Б. ав.

102

нактоуз — дървено шкафче, върху което се поставя корабният компас. — Б. ав.

103

Рококо — архитектурен и декоративен стил, получил развитие във Франция в средата на XVIII век. Отличава се с грациозна и своеобразна орнаментация. Основният мотив в орнамента е извивка, напомняща раковина. — Б. пр.

104

францисканци — членове на католически монашески орден, основан в XIII век от Франциск Асизки. Монасите на ордена са давали обет да живеят бедно и сред населението. Това е откривало възможност на ордена да прониква по-дълбоко сред народните маси и да се бори срещу демократичните течения. — Б. ав.

105

падре — отец; каноник — свещеник на католическата църква, често изпращан като възпитател и надзирател в манастирските пансиони, приюти, училища и богати семейства. — Б. ав.

106

кондотиер — предводител на наемна войска. — Б. пр.

107

плюмаж — украшение от птичи пера по парадните шапки на висши военни и придворни чинове в Европа през XVII — XIX в. — Б. ав.

108

скудо — старинна италианска сребърна монета от пет лири. — Б. пр.

109

Седемгодишната война (1756–1763 г.). — Б. ав.

110

маркитанти — търговци на свестни продукти и предмети, придружаващи армиите в походите. — Б. ав.

111

бимс — напречна греда, която крепи палубата. — Б. пр.

112

диферент — разликата между нивото на носа и кърмата на кораба. — ав.

113

фут — ярка за дължина, равна на 30,5 см. — Б. пр.

114

Жан Жак Русо (1712–1778) — велик френски мислител, просветител, демократ, чиито съчинения изиграха голяма роля в идеологичната подготовка на френската буржоазна революция от XVIII век. — Б. ав.

115

хасиенда — чифлик (исп.). — Б. пр.

116

Всички образи тук са заимствувани от древногръцката митология: Лета — реката на забравата, черна река в подземното царство на мъртвите — Аид; Стикс — покритата с вечен мрак река, по която лодкарят Харон пренася на ладията си душите на умрелите на онзи свят. — Б. ав.

117

Почивайте в мир (лат.) — Б. ав.

118

„И с мир завършва войната“ (лат ) — Б. ав.

119

арбалет — усъвършенствуван лък с улей и приклад. В Русия и у нас се е наричал самострел. — Б.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×