184

дегустация — определяне по вкуса качеството и вида на питието. — Б. пр.

185

Немезида — гръмката митология богинята на възмездието, наказваща за престъпления. — Б. ав.

186

Ричард Бринсли Шеридан — автор на известната комедия „Училище за злоезичие“ и на други комедии, е заемал в края на XVIII век редица високи правителствени постове. Бил е избран за член на парламента. — Б. ав.

187

клепер — немска порода кон. — Б. пр.

188

аболиционист — привърженик на освобождението на негрите от робство в Америка. — Б. ав.

189

портшез — закрита носилка стол за един човек. — Б. пр.

190

маат — обичайно обръщение на немските моряци към боцман или старши моряк. — Б. ав.

191

Монфарон — планина, в полите на която е разположен град Тулон. Б. ав.

192

Шпател — тъпо, тънко и гъвкаво ножче за разтъркване на блажни бои върху палитра. — Б. пр.

193

В името на Исуса! — Амин! (лат.). — Б. пр.

194

нунций — папски дипломатически представител. — Б. ав.

195

Чимабуе — италиански художник от епохата на Възраждането.

196

Дворецът Джезу в Рим е бил главната квартира на ордена на йезуитите. Дворецът е бил украсен с платната на италианския художник мистик Гирландайо. — Б. ав.

197

Риалто — лица и район във Венеция. — Б. ав.

198

В името на бога! (лат.) — Б. пр.

199

Сципион — древноримски пълководец. През Третата пуническа война завладял Картаген и го разрушил. — Б. ав.

200

Превод на стиховете: Н. Тодоров.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×