Виктор Юго

Скръбта на Олимпио

Не беше сводът блед, ни гаснеха полята; не, слънчевият ден обагряше с позлата                                 бездънния простор, струеше сладък лъх над злачната поляна и той не вярваше, с душа от кръв обляна,                                 на своя смаян взор. Сияйна есен бе; горички зажълтели по голите бърда се мяркаха и трели                                 под свода озлатен ехтяха — птиците, от Бога вдъхновени, навярно славеха със свойте кантилени                                 отрудения ден. Реши да види пак дали все тъй под бряста е колибата — приют на скъпото им щастие,                                 потока с ромон глух, любовните гнезда сред гъстата дъбрава, където вкусваше с целувките забрава                                 смутеният им дух. Потърси той дома сред плодната градина, алеята, зида, в решетката старинна                                 опря посърнал лик; вървеше блед, листа под стъпките хрущяха, зад всеки ствол, уви, подобно сянка плаха                                 стаен бе мъртъв миг. Дочу ветреца той в горичката позната, от който всичко в нас потръпва и в душата                                 се буди любовта — и който и дъба, и розата поклаща, самият той душа, душа животрептяща                                 на хиляди неща. В безлюдната гора листата под нозете се мъчеха сами да полетят, но сетне                                 се връщаха от път. Тъй често, литнали — към нова светла вис ли? — с прекършени крила и скръбните ни мисли                                 сред локва кръв лежат. Той дълго гледа как — прекрасни, все по-редки — Природата навред разстила нови гледки,                                 и чезнеше в мечти; небето горе бе лице заруменяло, а езерото тук — вълшебно огледало,                                 чу ручей да шурти. Припомни си, уви, за времето щастливо, не влезе — над зида наднича боязливо                                 като скиталец клет; цял ден се скита сам. Но ето, мрак припадна, а неговата гръд бе гробница прохладна,                                 и прокънтя навред: „О, скръб! Как искам аз да разбера в съсъда кипи ли още вино, или с разбита гръд на мъртвата любов свидетел ням ще бъда, погребана навеки сред тоя дивен кът. Как бързо се менят и се рушат нещата! Природо ведрочела, забравяш всичко ти! И късаш нишките, обвързали сърцата — о, тайнствените нишки на нашите мечти. Съборено лежи дървото с двете букви. Домът ни от шубраци не можеш го откри. И розите — и те са стъпкани, че тук ви посрещат с глъч дечица, улисани в игри. Зазидана мълчи чешмата; свежа, млада тук пиеше тя жадно с ожурено лице, направо гребваше вода — като наяда — и ронеше се бисер от нейните ръце. Изровения път с паваж са го застлали. А в пясъка личаха следите и от тях бе доста весело: до мойте натежали две стъпчици припрени — същински ситен смях. И камъкът, забит от векове в тревите,
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×