Виктор Юго

Ловът на бургграфа

На Пол

А в пещерата дива се смее фавън стар.

Сегре
„Дай за лова ни от своите мощи                                 мощ ти, о, Свети Готфрид, наш пръв Господар!                                 Дар чака те — мраморен склеп на светия;                                 ти я знаеш мечтата ми, чуй ме, о, Сир! —                                 сир восък ти давам за хубави свещи                                 с вещи скъпи, с одежди — цял от брокат                                 кат, с рог от седеф и от тежко излято                                 злато; чело съм свел пред светия ти гроб —                                 роб твой «Алексис, тук от Бога властител,                                 с титул, син на властели със свят, низпослан                                 сан!»“ — тъй се бургграфът с молби натежали                                 жали, а Свети Готфрид отвръща „Не нам!“ —                                 ням… — Паж, донеси ми кесията; коня,                                 оня мой андалуски жребец, оседлай; —                                 лай носи се… — Викайте графа; — кучкара                                 кара псетата лавнали… Още в зори                                 ври. Вие, стрелци, моя в пир гласовита                                 свита, твърд е лъкът ви и ваште стрели —                                 зли! Пищна трапеза го вече смелчака                                 чака, чакай, готвачо, ще тътне безспир                                 пир! Хайде, приятели! Селската сган я                                 каня също — еленът тук иска селяк                                 як!… Тръгват на лов, а мадам Изабела,                                 свела плахо очи, ги следи с дяволит                                 вид. Вихром летят сенешали, барони                                 в брони, чака ги зноен, за лов отреден                                 ден. Рейтари, божи слуги и властели,                                 те ли мечки не гонят сред горската сеч                                 с меч! Пажове, дами с каляски, джуджета;                                 шета
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×