Нищо не чува еленът, май свърши;                                 с върши цял е закрит… Тишина до безкрай… —                                 Рай! Всуе! Как стръвната глутница зла е;                                 лае, иде и екне сред мрака дълбок                                 рог! Хуква. Но свършва внезапно земята;                                 мята пламнало тяло, от пръски облян —                                 блян! Ах, как водата е милващо-плава!                                 Плава. Лаят нараства, о, беден елен —                                 в плен! Будят фанфарите в псетата звяра,                                 в яра екнат тръбите сред здрача зелен —                                 в плен! Ето, гонячите вече приклякат;                                 лакът опват стрелците с дъх затаен —                                 в плен! Всичко към битката кръвопролитна                                 литна! Плавай — дано им избягаш, дано!                                 Но стръвната глутница с ярост се хвърли —                                 върли псета! — в дълбоката горска вода.                                 Да, трябва да бяга! Спасение няма!                                 Яма скоро ще зейне сред тия вълни.                                 Ни бързият бяг, нито с Божа намеса                                 меса ще го избавят от кучия бес,                                 без да се раззинат в месата издрани                                 рани и да засити тъй тяхната стръв                                 с кръв. Ръфат го псетата, рухнал, се вече                                 свлече; удрят го, мушкат го и за капак —                                 пак! Мъртъв! От щастие чак им призлява —                                 слава! Рогът за твоята гибел вести!                                 Ти днес ще красиш победен пиршествата                                 с двата реда бокали и скъпи блюда.                                 Да, но отмъстен си… Австрийката млада                                 ада ще избере — вместо рай с лопатар                                 стар. Сметката прави си той без кръчмара!                                 Кара грохнал трофея, но с бляскав ескорт —                                 горд. Докато гърчи ти в кръв запламтяло                                 тяло,
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×