рой соколари и доста пресвят                                 свят. Ето, бургграфът с осанката строга                                 рога пръв е надул и елени насам                                 сам свърна; не, няма в спасение звяра                                 вяра; няма при стария храбър бургграф                                 гаф! Дръж! Но елен сред гонитбата бясна                                 блясна и като мълния в миг се в искри                                 скри. — Дръжте го, псета, гонете, викачи!                                 Качи звярът цената си — в звонк ще платят                                 плът ей като тази… Къде се, Диана,                                 дяна, Майко на силфите с вечно пиян                                 Пан! Дай ми рогата му, дай ми трофея,                                 фея! Майко на храбрите, сестро в суров                                 лов. Както монах радва с лепта убога                                 Бога — своя дворец ти поднасям на длан;                                 дан друга не ща — всеки плячката близка                                 иска, но ме зарадвай с елена сломен                                 мен. Гневният конник прегънат о две е,                                 вее черна наметка с пресипнал от бяс                                 бас. Псетата лаят, направо се късат,                                 хъсът ги озверява, ври всичко назад —                                 ад! Бяга еленът, напряко се втурва!                                 Урва! — близо са, скоро ще му пресекат                                 път. Сбогом лъки и потоци пенливи,                                 иви, ниви с шумяща нашир и надлъж                                 ръж! Стене еленът и кърши, кървейки,                                 вейки; с дебри зелени на помощ излез,                                 лес! Мракът беглеца все тъй го с палаши                                 плаши, стряскат го псетата с вълчия свой                                 вой. Шпорят мъжете жребците игриви,                                 гриви вейнали — всяка земята мете;                                 те с лъскави сбруи днес в кърви са цели —                                 цели хълбока конникът гневен с жесток                                 ток.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×