присъединили: Хетар, повелител на конете от Алгария, Мандорален, мимбратски рицар, и фанатикът Релг от Улголандия. На пръв поглед съвсем случайно в групата попаднала и принцеса Се’Недра, скарала се с баща си, император Ран Боруни XXIII от Толнедра. Тя избягала от бащиния си дворец и станала част отряда на героите, макар че не знаела нищо за целта на тяхното търсене. Така се оформила групата, предсказана от Мринския сборник.

Търсенето отвело героите до Леса на дриадите и там те се изправили лице в лице с мургския гролим Ашарак, който от дълго време тайно шпионирал Гарион. Тогава гласът на пророчеството, звучащ в ума на Гарион, заговорил на момчето. То нанесло удар на Ашарак както с ръцете си, така и със своята Воля и Ашарак бил изпепелен. Гарион осъзнал, че притежава могъществото на вълшебствата. Поулгара се зарадвала и му казала, че вече трябва да се нарича Белгарион, защото притежава качествата на вълшебник. Тя разбрала, че вековете на очакване са свършили. Знаела, че Гарион ще бъде онзи, който ще си възвърне трона на Рива, както било предречено.

Зедар Отстъпника побягнал стремглаво от Белгарат, но твърде неблагоразумно навлязъл във владенията на Ктучик, върховния жрец на западните гролими. Както и Зедар, Ктучик бил един от учениците на Торак, но двамата враждували от незапомнени векове. Докато Зедар прекосявал голите планини на Ктхол Мургос, Ктучик го очаквал в засада, изтръгнал от него Кълбото и му отнел детето, чиято невинност му давала възможност да докосва Кълбото, без да бъде унищожен от силата му.

Белгарат тръгнал по следите на Зедар, но Белтира, друг ученик на Алдур, съобщил на стария вълшебник, че детето и Кълбото са пленени от Ктучик. Останалите от групата продължили до Нийса. Там Салмисра, кралицата на хората змии, пленила Гарион и го отвела в своя палат. Но Поулгара го освободила и превърнала Салмисра в змия. Кралицата завинаги трябвало да управлява хората змии, без никога повече да възвърне човешкия си образ.

Белгарат се присъединил отново към спътниците си и повел групата на трудно пътешествие към мрачния град Рак Ктхол, построен на върха на една планина в пустинята Мургос. Те завършили успешно трудното изкачване, след това се изправили лице срещу лице с Ктучик; той знаел, че Белгарат и приятелите му пристигат, и ги очаквал с детето и Кълбото. Тогава вълшебникът предизвикал Ктучик на дуел с магии. Ктучик, притиснат на тясно, използвал забранена магия; тя се обърнала срещу него, унищожила го и от него не останала и следа.

Земетресението, предизвикано от смъртта на Ктучик, съборило Рак Ктхол от планинския връх. Докато Градът на гролимите се разпадал, Гарион грабнал доверчивото дете, държащо в ръка Кълбото, и го отвел на сигурно място. Приятелите побягнали, преследвани от ордите на Таур Ургас, краля на мургите. В земите на Алгария алгарите излезли на бой срещу мургите и ги победили. Тогава най-сетне Белгарат се отправил към Острова на ветровете, за да постави Кълбото на мястото, където то трябвало да бъде.

Там, в Залата на риванските крале в Ерастид, детето, което приятелите нарекли Еранд1, поставило Кълбото на Алдур в ръката на Гарион. Той се възкачил на трона и сложил скъпоценния камък на мястото, където бил стоял — върху дръжката на Великия меч на риванските крале. Щом го направил, Кълбото се окъпало в искри и мечът блеснал в студен син огън. Всички видели тези знаци и разбрали, че Гарион е истинският наследник на трона на Рива. Признали го за крал и го нарекли Върховен господар на Запада и Пазител на Кълбото.

Както повелявало споразумението, подписано след Битката при Воу Мимбре, момчето, което произхождало от скромна ферма в Сендария и станало ривански крал, трябвало да се ожени за принцеса Се’Недра. Но преди венчавката гласът на пророчеството, който Гарион чувал в съзнанието си, го накарал да отиде в стаята с документите и да вземе Мринския сборник.

В древното пророчество Гарион открил, че му е предопределено да вземе меча на Рива и да излезе на смъртен двубой с осакатения бог Торак: Трябвало или да го убие, или да бъде убит. Така щяла да се реши съдбата на целия сват. Торак вече бил започнал да се пробужда. Битката помежду им трябвало да определи коя от двете противоположни съдби в пророчествата ще надделее.

Гарион знаел, че може да поведе цяла армия. Но въпреки че сърцето му било изпълнено със страх, той решил да се изправи срещу опасността сам. Придружил и го само Белгарат и Силк. Рано призори те се измъкнали от Рива и се отправили на дълго пътешествие на север към мрачните развалини на Града на нощта, където лежал Торак.

Но принцеса Се’Недра отишла при кралете на Запада и ги убедила да се присъединят към нея. Целта й била да привлече силите на ангараките върху себе си — така Гарион щял да осъществи пътуването си безопасно. С помощта на Поулгара тя прекосила Сендария, Арендия и Толнедра и събрала могъща армия, която я следвала, за да спре пълчищата от Изтока. Двете войски се срещнали в равнината край град Тул Марду. Притисната между силите на император ’Закат от Малореа и войниците на краля на мургите Таур Ургас, армията на Се’Недра била изправена пред гибел. Ала Чо-Хаг, главатарят на племенните вождове на Алгария, убил Таур Ургас, а кралят на надраките Дроста лек Тун дал време на силите й да се изтеглят.

Се’Недра, Поулгара, Дурник и детето Еранд били пленени и отведени при император Закат. Той ги изпратил в разрушения град Ктхол Мишрак при Зедар, който трябвало да ги осъди. Зедар убил Дурник и когато Гарион пристигнал, заварил Поулгара да ридае над тялото му.

По време на дуела с магии Белгарат захвърлил Зедар дълбоко в скалите под повърхността на земята. В това време Торак се събудил. Двете съдби, които противостояли една на друга от създаването на света, се изправили в двубой сред разрушения Град на нощта. Там, в тъмнината, Гарион — Детето на Светлината, убил Торак — Детето на Мрака.

УЛ и шестимата живи богове дошли за тялото на Торак. Поулгара ги помолила горещо да възкресят Дурник. Макар и неохотно, те дали съгласието си. Ала тъй като не подобавало тя да надвишава толкова много способностите на ковача, те превърнали Дурник във вълшебник.

После всички се върнали в Рива. Белгарион се оженил за Се’Недра, а Поулгара взела за съпруг Дурник. Кълбото отново стояло на истинското си място, откъдето защитавало Запада. Така завършила войната между боговете, кралете и хората, която продължила седем хиляди години.

Или поне така си мислели хората.

ПЪРВА ЧАСТ

ДОЛИНАТА НА АЛДУР

1.

Беше късна пролет. Дъждовете бяха дошли и отминали и затоплени от мекото докосване на слънцето, влажните кафяви полета се бяха покрили с красива зеленина, дърветата бяха напъпили след зимния си сън. Много рано призори, когато въздухът беше все още хладен и небето обещаваше, че денят ще е добър, момчето Еранд заедно със семейството си напусна странноприемницата, разположена в един от по-тихите райони на оживеното пристанище Камаар на южното крайбрежие на кралство Сендария. До сега Еранд не бе имал семейство и чувството за принадлежност беше ново за него. Всичко около него изглеждаше различно заради факта, че сега той беше член на малка, здраво сплотена група хора, свързани помежду си с любов. Целта на пътуването им в тази пролетна утрин беше едновременно проста и много дълбока. Те си отиваха вкъщи. Тъй като досега Еранд не бе имал семейство, той не бе имал и дом; и макар че никога не беше виждал хижата в Долината на Алдур, към която се бяха отправили, копнееше за това място, сякаш всеки негов камък, дърво или храст се бяха запечатали в паметта и въображението му още от деня, когато беше роден.

Около полунощ над Морето на ветровете се бе извила вихрушка, примесена с дъжд — премина толкова бързо, колкото и се бе появила, като остави сивите калдъръмени улици и високите, покрити с керемиди сгради на Камаар да поздравят утринното слънце измити и чисти. Сега Еранд и семейството му преминаваха бавно по улиците в здрава каруца, която ковачът Дурник бе купил преди два дни след много внимателен оглед. Еранд, притиснат между чувалите с храна и принадлежности, с които бе пълна каруцата, усещаше солената миризма на пристанището и виждаше как синкавото утро се промъква между сенките на сградите, край които минаваха. Разбира се, караше Дурник. Силните му загорели ръце държаха юздите по същия умел начин, по който ковачът вършеше всичко, като предаваха чрез кожените ремъци на впряга чувството, че няма страшно, че всичко е под контрол и че той знае точно какво прави.

Ала силната послушна кобила, която яздеше Белгарат, съвсем очевидно не споделяше успокояващото

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×